Užduotis. Konspektavimas piešiant puslapį

Paskirtis

Lavinti vaizdinio ir kinestetinio mokymosi stilių.

Tikslas

Lavinti vaizdinio ir kinestetinio mokymosi stilių perpiešiant puslapį.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį mokiniai žinos, kaip konspektuoti tekstą perpiešiant puslapį.

Trukmė

Šiai užduočiai atlikti pakanka iki 20 min. Tačiau, norint įgusti piešti puslapio informaciją, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Akivaizdu, kad puslapio piešimas labiausiai tinka vaizdinio ir kinestetinio mokymosi stilių mokiniams. Sunku įsivaizduoti, kad šį būdą naudotų mokiniai, kurių ryškiai išreikštas rašymo-skaitymo arba akustinis (girdimasis) mokymosi stilius.

Teksto informacijai įsiminti padeda skaitomo puslapio piešimas.

Aptarkite puslapio piešimo pavyzdį.

Kairėje yra puslapis su tekstu apie klaidas. Perskaičius tekstą pasidaro aišku, kad esminė informacija apibendrinta piešinuku ir raktiniais žodžiais ir trumpomis frazėmis aplink jį.

Dešinėje pavaizduotas perpieštas puslapis. Viršutinėje dalyje tik pažymėta, kad ten yra tekstas. Apatinėje dalyje nupieštas piešinukas. Jis nebūtinai turi būti toks pat kaip originaliame lape, bet turi atspindėti pagrindinę idėją. Aplink piešinuką parašyti svarbiausi dalykai: kad klaidos nervina, ir kad svarbu iš klaidų pasimokyti.

Pav. Puslapio perpiešimo pavyzdys

1. Duokite mokiniai išbandyti perpiešti puslapį su tekstu ir kokia nors schema, iliustracija iš savo dėstomo dalyko vadovėlio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad piešinio kokybė nesvarbi.

2. Pakvieskite vieną kartą perskaityti, kas parašyta, ir į jį žiūrint puslapį „nupiešti“. Puslapio piešinyje įrašyti tik svarbiausius reikšminius žodžius ar frazes.

3. Kai puslapį nupieš, pakvieskite piešiamą puslapį ir savo piešinį uždengti ir pasistengti savo piešinį vėl nupiešti, bet dabar jau iš atminties.

4. Jei nepavyko, dar kartą kartoti 1-2 žingsnius.

5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad taip konspektuoti nebūtina viską. Taip gerai tinka konspektuoti skaitomus tekstus, o ne paskaitas. Tinka ir paskaitoms, bet tam reikia būti labai įgudus. Tokiu būdu nereikėtų konspektuoti viso teksto, o tik atskiras jo dalis, kurias reikia ypač įsiminti. Kitas teksto vietas geriau konspektuoti punktais ar minčių žemėlapiais.