Užduotis. Kas padeda siekti tikslo?

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą formuluoti tikslus.

Tikslas

Tikslo, kuris padeda išlaikyti motyvaciją, numatymas ir jį pasiekti padedančių veiksnių numatymas.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai:

  • Įvardins savo tikslus.
  • Numatys, kas galėtų padėti pasiekti savo tikslų.

Trukmė

Individualiai atlikti užduotį užtenka iki 10 min.

1. Pademonstruokite pavyzdį

Pavyzdys. Tikslas ir jį pasiekti padedantys veiksniai. Skaičiai ant šakų rodo svarbą. 1 – svarbiausias (pirmas).

2. Atspausdinkite ir išdalinkite mokiniams darbo lapą „Mano tikslas“.

3. Pakvieskite užpildyti darbo lapą. Centriniame ovale įrašyti galutinį mokymosi tikslą. Ovaluose aplink tikslą surašyti, kas gali padėti siekti tikslo. Jei šakų trūksta, gali nubrėžti papildomų. Dalykus, kurie gali padėti siekti tikslo, sunumeruokite pagal svarbą.

4. Pakvieskite pažiūrėkite į savo rezultatą ir atsakyti į klausimus:

  • Ar dalykų, padedančių pasiekti tikslą, sąraše (ovaluose) yra žinios ar diplomo, atestato ar kitokio formalaus dokumento įgijimas?
  • Ar jūsų tikslui pasiekti yra svarbios žinios, atestato, diplomo, kitokio formalaus dokumento turėjimas?
  • Ar įgytos žinios bei įgūdžiai yra svarbūs jūsų tikslui pasiekti?

Rezultatas:

  • Jei į šiuos klausimus turite tvirtą atsakymą TAIP, tuomet yra didelė tikimybė, kad jūs sėkmingai baigsite mokymąsi.
  • Jei bent į vieną iš šių klausimų atsakymas yra NE, susimąstykite, ar tikrai galėsite pasiekti numatytą tikslą.

Darbo lapas. Mano tikslas