4 ŽINGSNIS „VERSLO VYSTYMAS“

4 ŽINGSNIS „VERSLO VYSTYMAS
15 pamoka. „Verslo finansavimas“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės išvardyti pagrindinius vidinius bei išorinius finansinius išteklius verslo steigimui ir vystymui.

·       Mokiniai aiškinsis, kaip pritraukti ilgalaikes ir trumpalaikes investicijas.

·       Mokiniai žinos, kur kreiptis norint gauti finansinę paramą.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai galės parduoti MMB akcijas ir sukaupti reikalingų pajamų MMB veiklos pradžiai.

·       Mokiniai gali dar kartą įdėmiai peržvelgti savo parengtą MMB verslo planą ir jį pakoreguoti.

·       Šiame etape MMB nariai jau gali detaliai susiplanuoti savo bendrovės biudžetą, numatyti siekiamą pelną.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Biudžeto planavimas 20-30 min. 1-4 Mokiniai planuoja verslo biudžetą. Biudžete turi atsispindėti išlaidų kiekis, taip pat būsimo verslo mėnesio ir metų išlaidos bei pajamos. Pateikta forma padės įvertinti pajamas ir išlaidas verslo pradžioje. Planuojamas verslas turi užtikrinti pajamas, padengiančias visas išlaidas ir duodantis pelną. Tik mažoji dalis verslų per pirmus gyvavimo metus daug uždirba, dauguma patiria nuostolį.

 

16 pamoka. „Planavimo būtinybė“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai įvertins planavimo būtinybę, apibūdins modeliuojamo verslo vidinę ir išorinę aplinką, įvardins kokias pasekmes turi įmonės vadovo priimami sprendimai tolimesnei veiklai.
REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai galės aiškiai įsivardyti verslo konkurentus, išanalizuoti jų veiklos strategiją ir numatyti artimiausius MMB veiksmus.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
·       Įmonės vidaus ir išorės veiksnių analizė 30 min. 1-4 Mokiniai pagal pateiktus kriterijus aprašo savo modeliuojamo verslo vidinę ir išorinę aplinką. Galimi įvairūs atsakymai.

Aukštesnysis lygmuo detaliai aprašo savo modeliuojamo verslo vidinę ir išorinę aplinkas.

·       Aplinkos įtaka įmonės veiklai (1) 10 min. 3-4 Vadovo sprendimas sumažinti darbuotojų atlyginimus sukels darbuotojų

nepasitenkinimą, pablogės darbo kokybė, nes darbuotojai aplaidžiai vykdys savo pareigas, atsiras tokių, kurie išeis iš darbo ieškodami geresnio atlyginimo, įmonė praras kvalifikuotus darbuotojus ir t. t. Galimi įvairūs atsakymai.

 

17 pamoka. „Sklandus darbas versle“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės paaiškinti kaip galima efektyviau valdyti įmonę.

·       Mokiniai apibūdins planavimo ir veiklos organizavimo svarbą vadovaujant įmonei.

·       Mokiniai suvoks kontrolės svarbą verslo valdymo procese.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas: Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo organizacinė valdymo struktūra 20 min. 3-4 Naudodamiesi teorine medžiaga, mokiniai sudaro įmonės darbuotojų hierarchinę schemą ir aprašo darbuotojo pareigas bei funkcijas. Galimi įvairūs atsakymai.

 

18 pamoka. „Kaip darniai dirbti komandoje?“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai suformuluos reikalavimus potencialiam darbuotojui.

·       Mokiniai gebės paaiškinti, kaip gali būti vykdoma darbuotojų paieška ir atranka.

·       Mokiniai gebės paskirstyti darbus komandos nariams pagal atsakomybes.

·       Mokiniai apibrėš paskatas bei motyvus dirbant komandoje.

·       Mokiniai suvoks efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtaką sėkmingam verslo organizavimui.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai vykdys MMB veiklą, organizuos bendrovės susirinkimus, diskutuos, kaip nariai vykdo jiems paskirtas pareigas, ar atsakingai lanko bendrovės susirinkimus, kaip sekasi gamyba ir pardavimai (ar paslaugų teikimas) ir pan.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Personalo atranka 25 min. 3-4 Prieš pradedant ieškoti darbuotojo, pirmiausia reikia įvertinti pagrindinius laisvos darbo vietos ypatumus ir nuspręsti, koks darbuotojas būtų tinkamiausias jai užimti. Taigi pirmasis paieškos žingsnis bus darbo analizė, apimanti pareigų, užduočių, atsakomybių apibūdinimą ir keliamų reikalavimų darbuotojo kompetencijai išryškinimą. Tai svarbus etapas, kadangi pagal tai, kokie bus nustatyti reikalavimai, toks darbuotojas ir bus priimtas. Kai reikalavimai nėra pakankamai detalizuoti, didesnė tikimybė priimti netinkamą ar morališkai neteisingą atrankos sprendimą. Netinkami, nepagrįsti reikalavimai veiks visą paieškos ir atrankos proceso teisingumą. Be to, nustačius nepakankamus ar per didelius tam tikrai pareigybei reikalavimus, priimamas kandidatas nebus tinkamiausias tam tikrai darbo vietai. Pavyzdžiui, atrinktas kandidatas gali

nesugebėti atlikti užduoties, nepaisant to, kad jis atitinka darbo aprašyme keliamus reikalavimus.

Atrankos metu reikėtų įvertinti kandidato:

1. Gyvenimo aprašymą (CV). CV gerai atspindi profesinį tinkamumą, tačiau

neparodo tikrosios kompetencijos ir asmeninių savybių.

2. Rekomendacijas. Rekomendacijos rodo kitų asmenų požiūrį į darbuotojų darbą.

3. Elgesį, aprangą, laikyseną, interesus, pokalbio metu kandidato užduodamus klausimus. Pokalbis padeda lengviau nustatyti tam tikras asmenines savybes.

Darbo skelbimo pavyzdys 10-15 min. 1-4 Pasinaudodami pateiktu darbo skelbimo pavyzdžiu bei darbo skelbimais internete, socialiniuose tinkluose, mokiniai parengs darbo skelbimą ieškomai darbo pozicijai.
Įsivertinimo testas 10-15 min. 1-4 Baigę vieną iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka įsivertinimo testą. Besimokantiesiems atlikus testą, aptarkite jo rezultatus, atkreipdami dėmesį į stipriąsias ir silpnąsias įgytų žinių vietas.