Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

4. Paskaitų medžiagos ruošimas

Paskaitų medžiagos ruošimo procesą galima suskaidyti į keletą dalių:

  1. Modulio paskaitų plano sukūrimas
  2. Paskaitų grupių sukūrimas
  3. Paskaitų medžiagos ruošimas
  4. Paskaitų medžiagos priskyrimas studijų grupėms