1.3. Kokia mokėjimo mokytis nauda?

Ar tikrai reikia mokėti mokytis arba apie tai galvoti? Juk bendrojo ugdymo mokykloje kažkaip mokomasi, gal ir toliau galima mokytis tais pačiais būdais? Kaip jau buvo minėta, taip, galima mokytis ir tais pačiais būdais, jeigu mokytis sekasi. Tačiau susidūrus su mokymosi sunkumais, greičiausiai, reikia susimąstyti, ar tikrai taikomi mokymosi būdai tinkami.

Čia į pagalbą ateina mokėjimas mokytis, teikdamas galimybes:

 • įvertinti turimas žinias, įgūdžius ir gebėjimus bei suformuluoti, ko norime mokytis ateityje.
 • Permąstyti neigiamą mokymosi patirtį, pažinti mokymosi stilių.
 • Ieškoti mokymosi motyvavimo sprendimų, pasirinkti tinkamą mokymosi turinį ir metodus, atitinkančius mūsų mokymosi stilių, profesines perspektyvas ir gyvenimo patirtį.
 • Išsiaiškinti asmeninį pajėgumą ir jį naujai pajusti, suprasti, įvertinti bei kontroliuoti savo paties mąstymą.
 • Tobulinti mokymosi organizavimo gebėjimus, valdant laiką ir informaciją.
 • Pasirinkti tinkančią mokymosi aplinką.

Tačiau mokėjimas mokytis naudingas ne tik tuo, kad skatina susimąstyti apie savo asmenines galias ir mokymosi būdus. Mokėjimas mokytis taip pat padeda geriau suprasti:

 • Medžiagos, kurios mokomasi, turinį.
 • Gyvenimo ir specifinės mokymosi srities tikslus bei galimybes jiems pasiekti.
 • Asmeninius mokymosi poreikius ir jau turimus įgūdžius, jų panaudojimą įvairiose situacijose.
 • Žinių įsisavinimo, apdorojimo ir įsiminimo ypatumus.

Mokant mokytis geriau suprantama, ką daryti, kad mokymasis taptų svarbus, kaip mokiniui pačiam motyvuoti save ir įgyti bei stiprinti pasitikėjimą savo sėkme, kaip vertinti ir atsižvelgti į įtaką mokymuisi darančius veiksnius, kaip taikyti specifinius mokymosi būdus ir plėtoti mokymuisi būtinus įpročius.

Mokėjimas mokytis padeda kritiškai mąstyti apie dalykus, kurie:

 • daro įtaką žinių įgijimui, mąstymui, pojūčiams ir veiklai.
 • sužadina motyvaciją ir atsakomybę kontroliuoti asmeninį gyvenimą nepriklausomai nuo socialinių aplinkybių.
 • sustiprina tikėjimą, kad mokymasis yra asmens „nuosavybė“.

Mokantis mokytis su bendramoksliais užmezgami ir palaikomi ryšiai su kitais žmonėmis, mokomasi įtikinėti, kalbėti su kitais ir juos girdėti, keistis skirtingais požiūriais ir galvoti apie tai, kad šitų gebėjimų reikės ne tik būnant jauno amžiaus, bet ir kitais amžiaus tarpsniais. Taip mokomasi teikti pirmenybę kolektyviniam patirtiniam mokymuisi bendradarbiaujant, o ne konkuruojant.

Taigi, kaip matome, mokėjimas mokytis yra naudingas keletu aspektų, nes suteikia galimybę būti laisvesniam asmeniniame gyvenime ir profesinės karjeros srityje. Gebėjimas mokytis atveria žmogui daugiau galimybių ir leidžia priimti veiksmingesnius sprendimus. Gebėdamas mokytis žmogus į mokymąsi žiūri kaip į prasmingą užsiėmimą.