IMP naudotojo praktinis vadovas mokytojui. Mokymosi mokytis bendrasis gebėjimas