6.7. Kartojimas

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.7 „Kartojimas“ medžiaga, aptarkite kaip reikėtų kartoti mokomąją medžiagą, kad mokiniai ją geriau įsimintų.