Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 02. Mokymosi motyvų nustatymas

Paskirtis

Sudaryti sąlygas mokiniams apmąstyti mokymosi motyvus

Tikslas

Nustatyti mokymosi motyvus bei išsiaiškinti vidinių ir išorinių motyvų svarbą mokymuisi.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį, mokiniai:

  • Išsiaiškins savo vidinius ir išorinius mokymosi motyvus.
  • Supras, kas skatina, ir kas trukdo susiformuoti ir išlaikyti mokymosi motyvaciją.

Trukmė

Individualiai šią užduotį (simuliaciją) galima atlikti per 15 min.

Dirbant su klase ir aptariant bendrus rezultatus, papildomai reikėtų iki 30 min. Iš viso 45 min.

1 žingsnis

Pakvieskite mokinius pradėti simuliaciją pasirenkant, kuriuos motyvus (vidinius, ar išorinius) jie norėtų analizuoti.

Pasiūlykite mokiniams perskaityti tekstą apie vidinius motyvus

Pakvieskite pasiaiškinti, kas labiausiai trukdo susidaryti vidinei motyvacijai ir pasirinkti iš dvylikos pateiktų trukdžių keturis, jų manymu, svarbiausius.

Sistema pateiks bendrą grupės rezultatą.

Aptarimui išskirkite tris – keturis trukdžius, kuriuos pasirinko didžiausias dalyvių skaičius ir aptarkite, kodėl būtent šie trukdžiai pasirinkti, ir ką mokiniai galėtų padaryti, kad sumažintų šiuos trukdžius.

Pasiūlykite paanalizuoti, kas yra jų vidiniai motyvai. Mokiniai gali pasirinkti kelis variantus.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą:

Aptarimui išskirkite tris – keturis trukdžius, kuriuos pasirinko didžiausias dalyvių skaičius ir aptarkite, kodėl būtent šie trukdžiai pasirinkti, ir ką mokiniai galėtų padaryti, kad sumažintų šiuos trukdžius. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi sąraše išvardinti dalykai yra vidiniai motyvai, tačiau kiekvienas žmogus turi savo motyvus. Suprantama, yra ir bendrų motyvų, kurie būdingi skirtingiems žmonėms. Svarbu žinoti savo motyvus ir jais pasiremti, kai atsiranda mokymosi sunkumų.

2 žingsnis

Pakvieskite mokinius paanalizuoti išorinius mokymosi motyvus.

Pirma pasiūlykite perskaityti tekstą:

Pakvieskite susipažinti su teigiamu išorinės motyvacijos poveikiu:

Tada pasiūlykite susipažinti su neigiamu išorinės motyvacijos poveikiu:

Pakvieskite mokinius grįžti atgal į pasirinkimus ir tęsti analizę.

Pakvieskite perskaityti tekstą „Skrisk, aitvare, skrisk!”

Pakvieskite pasakojime surasti po tris dalykus, kurie padeda mokytis ir kurie trukdo, ir juos užrašyti.

Sistema pateiks kiekvieno dalyvio užrašytus dalykus. Aptarkite dalyvių mintis.

Apibendrinimas

  • Motyvacija yra svarbiausias dalykas norint sėkmingai mokytis.
  • Mokymosi motyvai būna įvairūs, jie priklauso nuo mūsų poreikių, interesų, vertybių, pažiūrų, siekių ir polinkių.
  • Mokymosi motyvacijai įtaką daro vidinių ir išorinių motyvų visuma.