5.1. Grupinio mokymosi svarba

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 5.1 „Grupinio mokymosi svarba“ paaiškinkite, kodėl svarbu gebėti mokytis su grupe.