Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2.5.4. Ankstesnių ir naujų žinių sujungimas

Keliais pavyzdžiais parodykite mokiniams, kaip jau turimos žinios ar įgūdžiai tarnauja naujo dalyko mokymuisi.

Mokymosi patirtis labai svarbi ir mokantis naujų dalykų. Naujos žinios visuomet geriau įsimenamos, kai jas „guldome“ prie jau turimų žinių, o nauji įgūdžiai mokymosi metu sujungti su jau turimais – lengviau įsisavinami. Šiuos teiginius galime iliustruoti keliais pavyzdžiais.

Žmogui, kuris moka vairuoti motociklą, išmokti vairuoti automobilį kur kas lengviau, nei asmeniui, neturinčiam tokios patirties. Pirmasis jau galės naudotis patirtimi, kuri jam paaiškins, kas yra akceleratorius, pavaros, stabdžiai, kelių eismo taisyklės. Šia patirtimi jis galės naudotis tiek vienoje, tiek kitoje veikloje.

Kažkas panašaus gali atsitikti ir su žmogumi, kuris pradės mokytis matematikos. Jeigu žmogus yra pratęs skaičiuoti šeimos pinigus, – kiek reikia pinigų atidėti mokesčiams už komunalines paslaugas, kiek šeima išleidžia maistui, kiek galima sutaupyti perkant rečiau ir didesniais kiekiais, – tuomet galima teigti, kad šis žmogus turi supratimą apie matematikos procesus.

Abu šie pavydžiai neturi tikslo parodyti, kad žmogui jau nebėra ko išmokti, bet šiais pavyzdžiais norima parodyti, kad kiekvienas mūsų turime tam tikrų žinių, kuriomis galime remtis, ant kurių galime kaupti naująją patirtį. Todėl į kiekvieną naują medžiagą patartina visų pirma pažvelgti „kitu kampu“: ką aš jau apie tai žinau?

Užduotis. Ankstesnių žinių naudojimas mokymuisi

Paskirtis

Ugdyti mokymosi apmąstymo (refleksijos) gebėjimą.

Tikslas

Aptarti ankstesnio mokymosi žinių ir patirties ryšį su dabartiniu mokymusi.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Apmąstys tai, ko išmoko mokykloje ir kaip tai panaudoti.
  • Aptars dalykus, kurie trukdė mokytis ir kaip juos įveikti.
  • Išsiaiškins, kaip atsikratyti neigiamos mokymosi patirties.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks apie 5 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 15 min. Iš viso 20 min.

Paprašykite mokinių pagalvoti, kokioje situacijoje jie savo ankstesnes žinias ar patirtį (nors ir labai nežymiai) susiejo su veikla (mokymusi, darbu), kuriai ruošiasi dabar. Skirkite laiko mintims užrašyti bei pasidalinti jomis su bendramoksliais.

Apibendrinimas

  • Mokymosi patirtis daro įtaką mūsų dabartiniam mokymuisi.
  • Sėkminga mokymosi patirtis yra tolesnio mokymosi pagrindas.
  • Nesėkminga patirtis – iššūkis mokinio valiai ir pasiryžimui įveikti anksčiau buvusius sunkumus ir vėl pradėti mokytis.
  • Ankstesnė neigiama patirtis gali trukdyti mokytis dabar, todėl svarbu rasti būdų, kaip jos atsikratyti. Jei anksčiau nesisekė, nereiškia, kad dabar vėl nesiseks.
  • Dalykinė mokymosi ir veiklos patirtis visuomet yra naudinga mokantis naujų dalykų.