6.3.1. Kaip mes susikaupiame

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.3.1 „Kaip mes susikaupiame“ medžiaga, aptarkite dalykus, kurie daro įtaką gebėjimui susikaupti.