I. Literatūra

Literatūra

Lukošūnienė V. (2014). Kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiška ir ugdymas(is). Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. Lukošūnienė V. (2014). Kvalifikaciją tobulinančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiška ir ugdymas(is).

Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas http://lt.learntolearn.eu/