Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2 ŽINGSNIS „INICIATYVUMAS IR VERSLO IDĖJOS KŪRIMAS“

2 ŽINGSNIS „INICIATYVUMAS IR VERSLO IDĖJOS KŪRIMAS
5 pamoka. „Kaip tampama verslininku“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės įvardyti keletą verslininkui būdingų savybių.

·       Mokiniai įsivertins, kokių savybių, reikalingų verslininkui, kiekvienas iš jų turi.

·       Mokiniai gebės paaiškinti, kaip verslininkai, būdami novatoriai, randa efektyvesnių išteklių naudojimo būdų.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas: Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Sėkmės formulės analizė

 

 

10 min. 1-2 Komentuodami šią formulę mokiniai turi galvoti apie savo pasirinkimus gyvenime, galimybę kurti verslą. Išlikti rinkoje, uždirbti pinigų, susikurti stabilią poziciją ir tvarią ateitį padeda atkaklumas. Tik užsispyrusiai, metodiškai, kantriai ir atkakliai siekiant to, ko nori, galima tikėtis sėkmės.
Asmeninė analizė

 

20 min. 3-4 SSGG analizė atspindi stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Mokiniai atlikdami šią analizę turi įvertinti savo stiprybes (ką gali atlikti imdamiesi verslo), silpnybes (ko negali atlikti imdamiesi verslo), galimybes (kokia nauda bus gauta), grėsmės (su kokiais praradimais gali susidurti). Tokia analizė gali padėti išryškinti stipriąsias puses ir nustatyti sunkumus, su kuriais gali tekti susidurti.

 

6 pamoka. „Verslo sėkmės paslaptys“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės paaiškinti ir argumentuoti, kodėl dažniausiai verslininku ne gimstama, o tampama mokantis, dirbant, sistemingai siekiant būti nepriklausomu ir pasvertai rizikuojant.
Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas: Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Minčių lietus galimoms verslo idėjoms 10 min. 1-2 Surašyti žodžiai turi atspindėti mokinio pasirinktą profesiją. Toks minčių lietus leidžia kūrybingai galvoti verslo idėjas.

Galimas pavyzdys.

Keksiukas. Karamelė. Grietinėlė.

·       Individualius keksiukus įvairioms šventėms tiekianti įmonė.

·       Karamelinių saldainių gamyboje besispecializuojanti kavinukė.

·       Natūralios grietinėlės pagrindu gaminami tortai.

Asmeninių verslo idėjų generavimas

 

15 min. 3-4 Mokiniai generuodami verslo idėją turėtų pagalvoti apie siūlomą produktą, jo unikalumą, pranašumą, patrauklumą vartotojams, lyginant su kitais panašiais produktais.

 

7 pamoka. „Verslo nauda visuomenei“
MOKYMOSI REZULTATAS

·       Mokiniai įvertins verslo vaidmenį rinkos ekonomikoje.

·       Mokiniai galės argumentuotai paaiškinti, kodėl verslumas svarbus žmogui, bendruomenei, valstybei.

·       Mokiniai galės apibūdinti su verslu susijusią riziką.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS
·       Mokiniai gali pradėti galvoti apie mokomosios mokinių bendrovės verslo idėją. Šiame etape mokiniai galės apsispręsti dėl konkrečios prekės gamybos ar paslaugos teikimo.
Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas: Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslininko sėkmės istorijos analizė

 

30  min. 1-2 Mokiniai savo bendruomenėje suranda verslininką ir parengia pristatymą. Verslininko vykdoma veikla turėtų būti tokia pati arba panaši į mokinių pasirinktą mokymosi programą. Tai gali būti projektas, namų darbas, atliekamas individualiai arba dirbant grupėje. Mokytojas pasitaręs su mokiniais priima sprendimą, kokia forma yra priimtiniausia atlikti užduotį.
Verslo idėjos aprašymas

 

15 min. 1-2 Mokiniai pildo lentelę. Svarbu – ne tik pati idėja (pelninga, konkurencinga, perspektyvi), bet ir jos pateikimas. Svarbi ir verslo kryptis. Idėja turi būti konkreti, trumpa, atliepianti mokinių siekius, tikslus, išnaudojanti privalumus. Jei mokiniai nežino nuo ko pradėti, rekomenduokite mokiniams mokymosi medžiagoje rasti kitų idėjų aprašymus ir pasinaudoti jomis.
Verslo idėjos aprašymas (2)

 

10 min. 3-4 Mokiniai atsako į klausimus apie savo sugalvotą verslo idėją. Atsakydami į klausimus turėtų gerai apgalvoti atsakymus ir juos pateikti kuo konkrečiau.
Asmenybės testas 5-7 min. 1-4 Baigę antrą iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka asmenybės testą. Aptarkite su mokiniais testo rezultatus.