Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 25. Egzaminai

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą pasirengti egzaminams.

Tikslas

Gebėti tinkamai organizuoti pasirengimą egzaminams.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos:

  • Kaip planuoti pasirengimo laiką.
  • Kaip rengtis egzaminui.
  • Kaip elgtis egzaminų metu.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 10 min.

Užduotį atlikti su grupe reikėtų iki 20 min.

1 žingsnis

Pakvieskite mokinius pasirinkti 5 jiems tinkamus variantus, kaip jie ruošiasi egzaminams.

Sistema pateiks apibendrintą rezultatą, parodantį, kaip dažniausiai grupės nariai ruošiasi egzaminams.

Aptarimas

1, 4, 5, 7, 8 situacijos rodo tinkamą požiūrį į pasirengimą egzaminui, 2, 3, 6, 9 ir 10 situacijos rodo netinkamą požiūrį.
Pagalvokite kiekvienas asmeniškai, kokių situacijų daugiau pasirinkote…

2 žingsnis

Pakvieskite mokinius pasirinkti keletą tinkamų dalykų, kuriuos darys ruošdamiesi kitiems egzaminams.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodo, kokie dalykai yra populiariausi.

Apibendrinimas

Visi užduotyje išvardinti pasirengimo egzaminams būdai yra tinkami ir rekomenduojami praktikuoti. Žinoma, nebūtina naudoti jų visų iš karto, derėtų pasirinkti labiausiai priimtiną/priimtinus.

Rekomendacijos:

  • Parepetuokite egzaminą. Įsivaizduokite, kaip įeinate į patalpą, kurioje vyks egzaminas, sėdate į suolą, gaunate užduotį. Mintyse atsakykite į klausimus: Kaip jaučiatės? Ką darote? Ką sakote? Jeigu norite, įsivaizduotus dalykus aprašykite žodžiais ar nupieškite vaizdais.
  • Sustiprinkite teigiamą egzamino vaizdą. Įsivaizduokite teigiamą egzamino situaciją. Tegul šis vaizdinys vis šviesėja, didėja. Mintyse artinkite jį prie savęs. Tegul balsai ar triukšmas garsėja, stiprėja.
  • Tegul viskas būna kuo stipriau. Pajuskite džiaugsmą ir pasididžiavimą tuo, kad taip puikiai įveikėte situaciją.
  • Atsikratykite neigiamo egzamino vaizdo. Prisiminkite neigiamą egzamino situaciją, bet vaizduotėje kurkite tokius vaizdą: įteikite sau, kad vaizdinys vis labiau mažėja ir tamsėja. Tegul jis vis labiau blanksta ir liejasi. Nustumkite jį į antrą planą, nustumkite kuo toliau nuo savęs, kad taptų vos atpažįstamas. Ištirpdykite jį saulės šviesoje. Pastebėsite, kad neigiami jausmai beveik išblėsę.

3 žingsnis

Pakvieskite mokinius pasirinkti rekomendacijas, kurios galėtų padėti sėkmingai išlaikyti egzaminą.

Sistema pateiks apibendrintą rezultatą, kuris parodo, kurios rekomendacijos populiariausios.

Aptarimas

Visos rekomendacijos, iš kurių rinkotės jums svarbiausias, yra vertingos laikant egzaminą. Dalykai, kuriuos pasirinko dauguma, yra svarbūs visiems. Tačiau ir tie dalykai, kuriuos pasirinko tik vienas, taip pat yra labai naudingi. Atkreipkite ir į juos dėmesį.

Apibendrinimas

  • Rengiantis atsiskaitymams svarbu suvokti, kad mokomasi ne jiems, netgi ne mokytojams ir vertintojams. Mokomasi sau!
  • Sėkmingai pasirengti egzaminui ir jį išlaikyti padeda mokymosi planavimas, sistemingas kartojimas ir pasitikėjimas savimi.