III. Strategijų mokymosi uždaviniams pasiekti numatymas

Paskirtis

Ugdyti mokinių suvokimą apie mokymosi stilius ir gebėjimą pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas.

Tikslas

Identifikuoti mokinių mokymosi stilius, išsiaiškinti, kokios yra tinkamos mokymosi strategijos ir kaip ugdyti savo mokymosi stilių.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Žinos, kokie yra mokymosi stiliai, galės juos apibūdinti.
  • Išsiaiškins savo mokymosi stilių (stilius).
  • Žinos, kokia mokymosi strategija kokiam mokymosi stiliui geriausiai tinka.
  • Gebės pasirinkti tinkamą mokymosi strategiją.
  • Žinos, kaip ugdyti mokymosi stilių.