Užduotis. Periferinio regėjimo lavinimas

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Didinti skaitymo efektyvumą lavinant mokinių periferinį regėjimą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kaip galima labiau susikoncentruoti prieš skaitymą ar kitokį mokymąsi.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 5 min.

Pastaba. Užsiėmimuose šią užduotį patariama tik pabandyti ir skatinti mokinius darbą tęsti namuose.

Kiekvienam mokiniui duokite puslapį kokio nors jūsų dėstomo dalyko. Paprašykite mokinius padalinti tekstą dviem statmenais brūkšniais į tris skiltis.

Tai atlikus, jų užduotis – skaityti, mėginant vienu metu akimis apimti visą padalytos eilutės atkarpą. Šitaip skaitoma iki galo: atkarpėlė po atkarpėlės, kol bus perskaitytas visas puslapis.

Aptarkite su mokiniais, kaip sekėsi atlikti užduotį.

Patarkite mokiniams tokiu būdu treniruotis visą savaitę, po to pereiti prie sunkesnės užduoties.

Sunkesnės užduoties variantas darbui klasėje: nedidelį tekstą mokiniai statmenu brūkšniu dalija į dvi dalis.

Skaitydami jį jie turėtų bandyti apimti akimis visą eilutės pusę. Tekstas skaitomas iki galo: atkarpėlė po atkarpėlės.