Užduotis. Konspektavimas lipniais lapeliais

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Lavinti konspektavimo lipniais lapeliais įgūdžius.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį, mokiniai gebės konspektuoti tekstą pasinaudojant lipniais lapeliais.

Trukmė

Šiai užduočiai atlikti pakanka iki 10 min. Tačiau norint įgusti konspektuoti lipniais lapeliais, taip konspektuoti reikėtų nuolat.

Organizuojant lipnių lapelių konspektų aptarimą, papildomai reikėtų dar 20 min. Iš viso 30 min.

Konspektavimas lipniais lapeliais ypač tinka kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams, nes labiau įtraukia į veiklą.

Pavyzdys:

Pav. Konspektavimo lipniais lapeliais pavyzdys.

1. Duokite mokiniams nedidelį (apie 200 žodžių) tekstą iš savo mokomojo dalyko ir duokite kiekvienam po pluoštelį (apie 10) lipnių lapelių.

2. Pakvieskite mokinius perskaityti tekstą ir pagrindines mintis užrašyti lapeliuose (viena mintis – vienas lapelis). Lapelius sulipinti A4 popieriaus lape.

3. Galite organizuoti lipnių lapelių konspektų „parodą“ ir aptarimą.

4. Pakvieskite pabandyti konspektuoti lipniais lapeliais savo ir kitų dėstytojų paskaitas.

5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visko taip konspektuoti nebūtina. Tokiu būdu nereikėtų konspektuoti viso teksto, o tik atskiras jo dalis, kurias reikia ypač įsiminti. Kitas teksto vietas geriau konspektuoti punktais ar minčių žemėlapiais.