II. 2. Literatūra

Literatūra

Gage N.L., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija. Vilnius: Alma littera, 1994.

Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius: Tyto Alba, 2003.

Jensen E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO, 1999

Juozaitis A.M., Vilimienė R. Nevyriausybinės organizacijos: nuo aiškios strategijos link efektyvios veiklos. Vilnius: Danielius, 2000.

Koppensteiner Cr. Kaip geriau įsiminti ir išmokti. Patarimai ir gudrybės. Vilnius: Alma littera, 2005.

Teresevičienė M., Oldroyd D., Gedvilienė G. Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004.