Užduotis. Laiko vagys

Paskirtis

Reflektuoti

Tikslas

Išsiaiškinti, kas „vagia“ laiką ir nuspręsti, kaip su tuo kovoti.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kas labiausiai „vagia“ laiką.
  • Supras, kokios yra to priežastys
  • Išsiaiškins, kaip su tuo kovoti

Laikas

Individualiai užduočiai atlikti užtenka iki 10 min.

Aptarti su grupe papildomai reikėtų dar apie 10 min. Iš viso iki 20 min.

1. Atspausdinkite darbo lapą „Laiko vagys“ ir išdalinkite mokiniams. Pakvieskite užpildyti anketą ir perskaityti rekomendacijas, kaip kovoti su „laiko vagimis“.

2. Organizuokite aptarimą, kokie laiko „vagys“ būdingiausi Jūsų mokymosi grupei.

3. Paklauskite grupės, gal žino ir daugiau dalykų, kurie trukdo efektyviai naudoti laiką? Užrašykite juos, o taip pat ir būdus, kaip su jais kovoja.

Laiko vagis Ką darote?

Darbo lapas. Laiko vagys

1. Pažiūrėkite į šį sąrašą, kur rasite dažniausiai pasitaikančius laiko „vagis“. Įvertinkite, ar jie jums tinka, perskaitykite rekomendacijas ir nuspręskite, ką keisite.

Laiko „vagis“ Taip Ne Kaip atsikratyti
Blaškymasis. Šokinėjimas nuo vienos veiklos prie kitos.     Kasdien skirkite keletą minučių dienos planavimui. Apmąstykite, kokių tikslų siekiate ir išskirkite prioritetus.
Trūksta tikslingumo. Jei nelabai aišku, ko siekiame, tai labai sunku nustatyti, kiek laiko tam reikės.     Išsikelkite mokymosi tikslus. Pvz., jei lankote užsienio kalbos kursus, turite nuspręsti, kurį lygį norite pasiekti (A1, A2, B2, C1 ar C2). Išsikelkite mokymosi tikslą tam tikram laikui, pvz., „Kiekvieną vakarą vieną valandą mokysiuosi užsienio kalbos.“
Per daug veiklų.

Noras padaryti viską vienu metu.

    Nusistatykite tikslus ir prioritetus. Išrūšiuokite darbus pagal svarbumą ir skubumą. Pirmiausiai atlikite darbus, kurie vienu metu yra svarbūs ir skubūs.
Nemokėjimas pasakyti „ne“.

Dirbant ir mokantis atsiranda vis naujų veiklų pasiūlymų, prašymų prisidėti, padėti.

    Išmokite pasakyti „ne“ neįžeidžiant prašančiojo. Turėdami rankose laiko planą galėsite bet kam įrodyti, kad tikrai neturite laiko.
Per daug bendravimo.

Draugai, draugės, susitikimai, pasimatymai.

    Nusistatykite dienos laiko planą, kur atskirtas laikas bendravimui ir mokymuisi.

Raskite mokymosi draugą ir sujunkite poreikį bendrauti su mokymosi tikslais (tik nesumaišykite prioritetų J).

Dažni trukdžiai.

Telefono skambučiai, e. paštas, bendradarbiai ar šeimos nariai, laikas išgerti kavos ir pan.

    Raskite mokymosi vietą, kurioje niekas jūsų netrukdytų.

Išjunkite savo mobilųjį telefoną – turite teisę būti nepasiekiami.

Paprašykite šeimos narių netrukdyti jums, kai mokotės.

Susikurkite savo mokymosi ritualus (prieš pradėdami mokytis išsivirkite kavos arba arbatos, užsidekite žvakę, įsijunkite muziką ar pan.). Tai padės susikaupti. Susikaupimas svarbi pasiruošimo mokytis dalis.

Polinkis atidėti mokymąsi

Šiandien svarbios krepšinio varžybos. Pasimokysiu rytoj.

    Turite išsiaiškinti, kodėl atidėliojate. Gal bijote nesėkmės, padaryti klaidų, o gal nematote perspektyvos, prasmės?

Nuolat prisiminkite, kad nepadarydami šių nuobodžių darbų sulauksite blogų pasekmių: blogo įvertinimo, neišlaikysite egzamino, nepasieksite savo tikslo.

Pirma pasimokykite, o tada apdovanokite save krepšinio varžybų žiūrėjimu.