Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

7 ŽINGSNIS „ATSAKINGA VERSLININKYSTĖ“

7 ŽINGSNIS „ATSAKINGA VERSLININKYSTĖ
24 pamoka. „Sąžiningumo ir atsakomybės vertė versle“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai paaiškins, kas yra verslo etika.

·       Mokiniai gebės pateikti etiško elgesio pavyzdžių versle.

·       Mokiniai ras etiško ir tvaraus verslo sąsajas.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo etika 5 min. 1-2
  1. Jūs galite sukurti savo etikos kodeksą, kaip elgtis laikui bėgant.
  2. Jei jums trūksta moralinių principų, sakoma, kad jūs esate neetiškas.
  3. Įsitikinimai, kuriuos laikote svarbiais, yra jūsų vertybės.
  4. Jūs esate patikimas asmuo, kuriuo galima pasitikėti.
  5. Jūs jaučiate kaltę, kai žinote, jog darote ką nors neteisingai.
  6. Asmuo, kuriuo žavitės ir į kurį norite būti panašus, yra jūsų pavyzdys.
  7. Žmogus, kuris yra teisingas, dažnai gali būti vadinamas sąžiningu.
Etikos esmė 20 min. 3-4 Ieškodami atsakymų į pateiktas mintis, mokiniai gali rasti realių pavyzdžių straipsniuose apie įvairias įmones. Remdamiesi jais, argumentuoja savo atsakymus. Galimi įvairūs atsakymai.

 

25 pamoka. „Verslo etika“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai gebės atskirti, koks verslas atitinka etines normas.

·       Mokiniai identifikuos organizacinės kultūros tipus.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Elgesio kodeksas 5 min. 3-4 Mokiniai galvodami apie savo modeliuojamą verslą pasirenka teiginius, tinkančius jų verslui. Taip sudaro savo etikos kodeksą.
Etinė situacija versle 10 min. 1-2 Susipažinę su situacija mokiniai argumentuotai atsako į klausimus. Galimi įvairūs atsakymai.
Pozityvi aplinka 20 min. 3-4 Galimi įvairūs atsakymai.
Verslo etikos pavyzdys 3-4 Versle dažnai susiduriama su moralės ir etikos dalykais. Mokiniai diskutuoja, argumentuotai atsako į klausimus. Galimi įvairūs atsakymai.

 

26 pamoka. „Koks įmonės vadovas būčiau aš?“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai žinos, kaip tinkamai elgtis su darbuotojais ir būti atsakingais darbuotojais bei darbdaviais.

·       Mokiniai save suvoks kaip atsakingus darbuotojus bei etiškus vadovus.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Etikos kodeksas 10 min 1-2 Mokiniai teiginiams parenka atsakymus. Galimi įvairūs atsakymai. Atsakymus galite aptarti su mokiniais arba skirti darbą porose.
Elgesio kodekso pavyzdys 10 min. 1-2 Netinkamas darbuotojų elgesys gali sukurti nepalankias darbo sąlygas ir paveikti įmonės vidaus atmosferą. Verslo priimti sprendimai taip pat gali paveikti darbuotojų gyvenimus. Galimi įvairūs atsakymai.
Etikos kodekso pavyzdys (1) 10 min. 3-4 Versle dažnai susiduriama su moralės ir etikos dalykais. Priimti sprendimai gali būti įvairūs.
O koks jūsų etikos koeficientas 15 min. 1-2 Atlikę testą, mokiniai susumuoja taškus.

Jūsų EK:

0 – jūsų garbei pastatys paminklą;

1-5 – jūs esate vienas iš tauriausių ir kilniausių;

6-10 – turite tvirtus moralinius principus;

11-15 – jūsų moraliniai principai aukštesni už vidutinius;

16-25 – jūsų moraliniai principai vidutiniški;

26-35 – jums praverstų etikos kursas;

36-44 – galite turėti nemalonumų su savo vadovu;

45 – jeigu taip ir toliau elgsitės, turėsite reikalų su teisėsauga.

 

27 pamoka. „Kodėl įmonės tampa socialiai atsakingos?“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai diskutuos apie verslo socialinę atsakomybę.

·       Mokiniai suvoks socialiai atsakingo verslo kuriamą pridėtinę vertę.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai baigs gaminti ir (arba) prekiauti, sutvarkys bendrovės finansinius dokumentus ir baigs mokomosios mokinių bendrovės veiklą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Socialinė atsakomybė

 

 

 

15 min. 3-4 Verslo misija, vizija yra:

·       Įmonė A integruoja socialinius, aplinkosaugos, etinius ar žmogaus teisių aspektus į savo verslo strategiją arba veiklą, suteikdama laisvą darbo grafiką vaikų turintiems tėveliams ir kt.

·       Įmonė B integruoja socialinius, aplinkosaugos, etinius ar žmogaus teisių aspektus į savo verslo strategiją arba veiklą, kasmet sodindama 100 medžių ir kt.

Pastaba. Įmonės gali įtraukti tik dalį iš išvardytų įmonių socialinės atsakomybės aspektų. Visų sričių integravimas nėra privalomas. Svarbu atkreipti dėmesį, ar įmonių socialinės atsakomybės kryptys siejasi su verslo misija ir vizija. Jeigu nesisieja, reikėtų įvardyti, kad vykdomos veiklos yra graži filantropinė veikla.

Atsakomybė bendruomenei ar savo bendrovei 25 min. 3-4 Pasakykite mokiniams, kad verslai turi socialinių ir etinių įsipareigojimų darbuotojams, klientams, todėl verslai turi prisiimti ir atitinkamą atsakomybę.
Įsivertinimo testas 10-15 min. 1-4 Baigę vieną iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka įsivertinimo testą. Besimokantiesiems atlikus testą, aptarkite jo rezultatus, atkreipdami dėmesį į stipriąsias ir silpnąsias įgytų žinių vietas.