1.2. Neregistruotas vartotojas

Neregistruoti sistemoje vartotojai gali prisijungti paspaudę mygtuką „Dirbti neprisijungus“: .

 

Vartotojas yra prijungiamas į sistemą su apribotomis galimybėmis. Neregistruotas vartotojas gali matyti tik vadovėlius, kurie turi rodymo viešai požymį. Jeigu sistemoje tokių vadovėlių nėra (sistemos administratorius nesuteikė sukurtai mokomajai medžiagai tokio požymio), neregistruotas vartotojas nematys nė vieno vadovėlio.