Užduotis. Jūsų savaitės planas

Paskirtis

Lavinti laiko planavimo įgūdžius.

Tikslas

Parengti savaitės veiklos planą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai gebės geriau planuoti savaitės veiklas.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 15 – 20 min.

Aptarti įgyvendinimo planą reikėtų po savaitės ir tam skirti apie 15 min.

1. Pasiūlykite mokiniams suplanuoti kitos savaitės darbus. Savaitės planą gali padaryti jiems tinkama forma arba pasinaudoti lentele, pateikiama darbo lape „Savaitės planas“. Suprantama, savaitės plane paprastai būna mažiau informacijos negu dienos plane. Dažniausiai įrašomi tik svarbiausi dalykai, kuriuos būtina atlikti (svarbūs ir skubūs darbai).

Savaitės plane rekomenduokite pirmiausia pažymėti laiką, kurį reikia skirti būtinoms svarbioms veikloms, pvz., darbui, mokymuisi užsiėmimuose.

Po to įrašyti laisvalaikio užsiėmimus, kurių atsisakytumėte tik kraštutiniu atveju.

Priklausomai nuo medžiagos apimties savarankiškam mokymuisi rekomenduokite skirti 1-2 valandas per dieną. Pagal galimybes reikėtų suplanuoti ir laisvą nuo mokymosi dieną prieš atsiskaitymą.

2. Po savaitės pakvieskite mokinius aptarti, kaip sekėsi laikytis savaitės plano.

 • Ar viską pavyko įgyvendinti?
 • Kas pavyko, kas nepavyko, kodėl?

3. Pasiūlykite ir toliau planuoti laiką, kaip darė šią savaitę. Vėliau tai taps įpročiu ir nereikalaus papildomų pastangų.

Darbo lapas. Savaitės planas

Apibendrinimas

 • Laiko valdymas iš esmės kalba apie mūsų pačių valdymą arba geresnį mūsų pačių pažinimą, supratimą, gebėjimą planuoti.
 • Planuoti laiką – tai tvarkyti reikalus taip, kad daugiau laiko liktų svarbiems profesiniams dalykams ir laisvalaikiui.
 • Norint efektyviai naudoti laiką, reikia žengti keturis žingsnius:
  • Pirmasis žingsnis, siekiant gerinti laiko naudojimą – pasižiūrėti, kaip praleidžiame laiką ir pašalinti dalykus, kurie mūsų laiką „vagia“.
  • Antrasis žingsnis – išsiaiškinti, į kokias sritis skirstome nuosavą gyvenimą ir kiek laiko skiriame kiekvienai sričiai (namų ūkio darbams, draugams, sportui, mokymuisi ir pan.)
  • Trečias žingsnis – nustatyti veiklos prioritetus.
  • Ketvirtas žingsnis – suplanuoti laiką taip, kad jos užtektų svarbiausiems dalykams.