6.5.2. Mokymosi vieta namuose

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.5.2 „Mokymosi vieta namuose“ medžiaga, aptarkite kaip tinkamai įsirengti mokymosi vietą namuose.