Įvadas

Ką jūs ir jūsų mokiniai pasieksite.

JUMS SVARBU PASIEKTI TRIS PAGRINDINIUS TIKSLUS:

  • Sėkmingai parengti mokinius darbo rinkai.
  • Ugdyti finansinį raštingumą.
  • Skatinti mokinių verslumą ir iniciatyvumą.

PROGRAMOS TIKSLAI

Jūs supažindinsite mokinius su verslo samprata, verslo kūrimu, jo vystymu, padėtimi rinkoje bei verslo idėjų finansavimu.

PAMOKŲ TIKSLAI

Mokydamiesi pagal šią programą, mokiniai sustiprins asmenines verslumo savybes, pradės galvoti apie verslo kūrimą, o ją pabaigę gal ir iš tiesų įkurs savo verslą.

Mokiniai įsitrauks į kūrybinį procesą, siekdami suvokti problemą, nustatyti vartotojų poreikius ir problemos sprendimo būdus, kad būtų pasiekta tikslinė rinka, mokysis parengti rinkos tyrimą, verslo planą ir pasirengs įgyvendinti savo verslo idėją.