6. Savarankiškas mokymasis

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą mokytis savarankiškai.

Tikslai

Padėti rasti būdų, kaip geriau mokytis ir įsiminti.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su informacija ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kodėl svarbu gebėti mokytis savarankiškai.
  • Žinos, kaip valdyti laiką mokantis savarankiškai.
  • Žinos būdų, kaip lavinti koncentraciją ir susikaupimą.
  • Žinos, kaip organizuoti mokymosi aplinką.
  • Žinos, kaip ruoštis egzaminams.