Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

6. Savarankiškas mokymasis

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą mokytis savarankiškai.

Tikslai

Padėti rasti būdų, kaip geriau mokytis ir įsiminti.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su informacija ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kodėl svarbu gebėti mokytis savarankiškai.
  • Žinos, kaip valdyti laiką mokantis savarankiškai.
  • Žinos būdų, kaip lavinti koncentraciją ir susikaupimą.
  • Žinos, kaip organizuoti mokymosi aplinką.
  • Žinos, kaip ruoštis egzaminams.