Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 24. Žmogaus „Aš” visuma mokantis

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą pasirinkti tinkamą mokymosi aplinką.

Tikslas

Gebėti tinkamai įsirengti mokymosi vietą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kaip tinkamai įsirengti mokymosi vietą namuose.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 10 min.

Užduotį atlikti su grupe reikėtų iki 20 min.

Simboliškai žmogaus AŠ susideda iš trijų sričių: fizinės, psichologinės ir socialinės. Fizinė sritis yra mūsų kūnas. Protinę / psichologinę dalį sudaro jausmai, emocijos, nuotaikos, pripažintos vertybės, įsitikinimai. Socialinę sritį sudaro žmogaus santykiai su kitais žmonėmis. Šios sritys yra glaudžiai susijusios viena su kita.

Mūsų AŠ visuma labai svarbi ir mums mokantis. Geriausiai mokomės, kai vyrauja pusiausvyra visose srityse. Kaip galime padėti sau, kad galėtume sėkmingai mokytis?

1 žingsnis

Pakvieskite mokinius pasirinkti būdus, kurie padeda psichologiškai nusiteikti mokytis.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą. Trumpai aptarkite. Paklauskite, gal mokiniai turi dar ir kitokių nusiteikimo būdų.

2 žingsnis

Čia aptarsite mitybos, kvėpavimo ir dienos režimo dalykus.

Pakvieskite mokinius pasirinkti į ką reikia atkreipti dėmesį, kad mityba padėtų mokytis.

Sistema parodys, kurie dalykai grupėje yra populiariausi. Aptardami pastebėkite, jog visi čia surašyti dalykai padeda mokytis.

Pakvieskite mokinius pasirinkti tinkamus veiksmus, skatinančius gilesnį kvėpavimą.

Sistema parodys, kurie dalykai grupėje yra populiariausi. Aptardami pastebėkite, jog visi čia surašyti dalykai padeda mokytis.

Pakvieskite mokinius pasirinkti , koks paros laikas darbingiausias (galima pasirinkti kelis laikus).

Sistema parodys apibendrintą grupės rezultatą, rodantį, koks paros laikas (laikai) yra darbingiausias visai grupei. Vieną iš tų laikų reiktų skirti mokymuisi.

3 žingsnis

Pakvieskite mokinius parašyti, kokie žmonės ir kokią įtaką daro mokymuisi.

Sistema pateiks visų dalyvių parašytas mintis.

Aptarkite, kas labiausiai padeda.

Apibendrinimas

  • Mokantis labai svarbi žmogaus visumos, kurią sudaro psichologinis ir protinis pasirengimas, fizinė savijauta ir socialiniai ryšiai, pusiausvyra.
  • Psichologinis ir protinis pasirengimas nuteikia mokymuisi neatidėliojant, skiriant tam daug pastangų, palaiko mokymosi motyvaciją.
  • Gera sveikatos būklė, dienos režimo ir subalansuotos mitybos laikymasis užtikrina tinkamą fizinę savijautą, kuri daro reikšmingą įtaką sėkmingam mokymuisi.
  • Mokinio socialiniai ryšiai svarbūs mokymosi motyvacijai, mokymosi tempui ir ritmui, nes socialinė aplinka yra vienas iš svarbių išorinių mokymosi veiksnių.