4.4.3. Teksto konspektavimas braižant struktūrinę schemą

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.3 „Teksto konspektavimas braižant struktūrinę schemą“ paaiškinkite, kaip konspektuoti (vizualizuoti) paskaitą ar tekstą braižant struktūrinę schemą.