Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 09. Mano mokyklinė patirtis

Ši simuliacija apima du skyrius: 2.5.2 Mano mokyklinė patirtis ir 2.5.3 Kaip įveikti neigiamą mokymosi patirtį.

Paskirtis

Ugdyti mokymosi apmąstymo (refleksijos) gebėjimą.

Tikslas

Aptarti, kokią įtaką mūsų mokymuisi daro turima mokyklinė patirtis ir kaip mes galime ja pasinaudoti mokydamiesi naujų dalykų.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Apmąstys tai, ko išmoko mokykloje.
  • Aptars dalykus, kurie trukdė mokytis ir kaip juos įveikti.
  • Išsiaiškins, kaip atsikratyti neigiamos mokymosi patirties.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks apie 15 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 30 min. Iš viso 45 min.

Tikriausiai esame pastebėję, kad jeigu mums ankstesniame mokymosi etape sekėsi, tai ir naują mokymosi etapą pradedame drąsiau, nebijome susidurti su mokymosi sunkumais, tikime savo jėgomis.

Priešingai, jeigu ankstesnė mokymosi patirtis yra neigiama, ji gali trukdyti mokytis.

Šią užduotį mokiniai gali atlikti vieni, suradę laiko koncentracijai ir apmąstymui.

1 žingsnis

Pakvieskite mokinius atsisėsti patogiai, trumpam užmerkti akis ir prisiminti save mokykloje.

Galvokite apie žodį „MOKYKLA“.

Mintyse sau atsakykite į klausimus:

  • Ką pagalvojote?
  • Ką matote?
  • Ką girdite?
  • Ką jaučiate?

Atsimerkite ir atsakykite į toliau pateiktus klausimus.

2 žingsnis

Pakvieskite mokinius prisiminti, ką jie išmoko mokykloje.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, rodantį, ko grupės nariai išmoko mokykloje.

Aptarkite daugiausiai balsų surinkusius dalykus. Svarbu akcentuoti, kad visi mokykloje ko nors išmoko.

Užduokite klausimą: „Kaip galite panaudoti tai, ko išmokote dabar?“ Atsakymus surašykite lentoje.

Apibendrinkite teiginiu, kad mokantis reikėtų ieškoti ir rasti ryšių tarp to, ką mokėmės anksčiau ar kitos disciplinos su tuo, ko mokomės dabar. Tai padeda suprasti mokymosi prasmę, geriau suprasti tai, ką mokomės, ir įsiminti mokomuosius dalykus.

3 žingsnis

Pakvieskite mokinius prisiminti, kas mokykloje trukdė mokytis.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, rodantį dalykus, kurie labiausiai trukdė mokantis mokykloje.

Aptarkite daugiausiai balsų surinkusius dalykus.

Užduokite klausimą, kaip mokiniai įveikdavo šiuos trukdžius (sunkumus). Mokinių mintis užrašykite lentoje.

Apibendrinkite teigdami, jog kad ir kokie būtų sunkumai, galima rasti būdų, kaip juos išspręsti.

4 žingsnis

Pakvieskite mokinius pažymėti tinkamus variantus, kas galėtų padėti atsikratyti neigiamos patirties.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą.

Aptarkite daugiausiai balsų surinkusius dalykus. Apibendrinkite teigdami, jog visada galima rasti būdų, kaip išspręsti sunkumus, kokie jie bebūtų. Jei anksčiau nesisekė, nereiškia, kad dabar vėl nesiseks.

5 žingsnis

Pakvieskite mokinius pažymėti tinkamus patarimus, kaip įveikti neigiamą mokymosi patirtį.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, parodantį, kurie patarimai populiariausi.

Aptarkite populiariausius patarimus.

Pasiūlykite kiekvienam išsirinkti bent vieną dalyką, kuriuo pasinaudos, kai kils mokymosi problema, ir užsirašyti tą dalyką.