Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 01. Motyvacija

 

Paskirtis

Įvadas į motyvacijos temą

Tikslas

Išsiaiškinti dalyvių suvokimą, kas yra motyvacija.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį, mokiniai supras, kas yra motyvacija.

Trukmė

10 min.

Pakvieskite mokinius peržiūrėti paveikslėlius ir pasirinkite vieną, kuris jiems labiausiai siejasi su sąvoka „motyvacija“.

Pasiūlykite iš sąrašo išrinkti žodžius ir jų junginius, kuriais, mokinių nuomone, aprašoma motyvacija.

Sistema pateiks grupės pasirinktas frazes.

Apibendrinimas

Motyvacija yra mokymosi pradžios pagrindas, užtikrinantis sėkmingą mokymąsi visą gyvenimą. Teigiama motyvacija padeda įveikti mokymosi kliūtis, priimti pokyčius, ieškoti naujų galimybių mokytis įvairiose situacijose. Motyvacija saistoma su žmogaus pasitikėjimu savimi, savęs ir savo pajėgumų (galių) pažinimu, mokėjimu priimti save ir kitus, gebėjimu išreikšti savo norus, emocijas, reikalavimus.

Teigiama, kad žmogaus smegenys mėgsta mokytis. Kiekvienas iš mūsų, atėjęs į mokymosi įstaigą, jau yra nusiteikęs mokytis, nes vien jau ateiti reikia šiokios tokios motyvacijos. Ji gali būti teigiama ar neigiama, aukšta arba vos rusenanti, bet būtent ji atveda mus į klases. Kartais mums patiems sunku apibūdinti, kokia gi ta mūsų motyvacija, kas atvedė į mokymosi suolą, kodėl vienus dalykus mokomės geriau ir noriau nei kitus. Tačiau kažkokius motyvus mes turime ir atėjus mokytis svarbiausia mūsų užduotis – jų „neišbarstyti“: juos atpažinti, išsiaiškinti stipriausius ir silpniausius, ieškoti kelių, kaip stipriausius dar labiau sustiprinti, o silpniausius – paversti stipresniais.

Motyvacija mokymuisi ir mokantis yra svarbiau nei mūsų protiniai gebėjimai. Turint didelę motyvaciją galima pasiekti gerų rezultatų netgi tuomet, kai mums atrodo, jog vienas ar kitas mūsų gebėjimas yra nepakankamas. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, niekas kitas negali „išgauti“ mūsų motyvacijos, ji „išauga“ tik iš mūsų pačių.

Išvados

  • Motyvacija yra svarbiausias dalykas norint sėkmingai mokytis.
  • Mokymosi motyvai būna įvairūs, jie priklauso nuo mūsų poreikių, interesų, vertybių, pažiūrų, siekių ir polinkių.
  • Mokymosi motyvacijai įtaką daro vidinių ir išorinių motyvų visuma.