6.6. Egzaminai

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.6 „Egzaminai“ medžiaga, aptarkite kaip ruoštis egzaminams.

Pasirengimą egzaminams reikėtų aptarti kurso pradžioje ir dar kartą pakartoti likus pakankamai daug laiko, kad mokiniai galėtų tinkamai organizuoti pasirengimą.