IV. 2. Literatūra

Literatūra

Bėkšta A., Lukošūnienė V. Mokymosi Pagrindai. Vilnius: Kronta. 2007.

Branco C. Learning to Learn Toolkit. Epralima, 2015. http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Learning_2_Learn_Tool_Kit_Final.pdf

Duoblienė L. Šiuolaikinė ugdymo filosofija. Refleksijos ir dialogo link. Vilnius, 2006.

Rogers C.R. Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta. 2005.

Teresevičienė M., Oldroyd D., Gedvilienė G. Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2004.