6.4.1. Atminties pakopos

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.4.1 „Atminties pakopos“ medžiaga, aptarkite, kaip veikia atmintis.