Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2.2. Mokymosi dienoraštis

Mokymosi dienoraščio rašymas yra vienas iš mokymosi apmąstymo būdų.

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 2.2 „Mokymosi dienoraštis“ informacija paaiškinkite mokiniams kodėl ir kaip reikia reflektuoti mokymąsi rašant mokymosi dienoraštį.

Aptarkite šioje dalyje pateikiamą mokymosi dienoraščio formą ir kas rašoma dienoraštyje.

Žinoma, galite pasiūlyti ir kitokią dienoraščio formą, ypač jei turite sukūrę ir išbandę savo.