Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 07. Ko aš išmokau?

Paskirtis

Savivertės ugdymas.

Tikslas

Ugdytis suvokimą, kad mokomasi visą gyvenimą ir lavinti gebėjimus apmąstyti dalykus, išmoktus per gyvenimą.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Suvoks teigiamo požiūrio į save reikšmę mokymuisi.
  • Įgis daugiau pasitikėjimo savimi.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks 10 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 20 min. Iš viso 30 min.

Dažnai girdime, kad mokomės visą gyvenimą. Ar iš tiesų taip yra? Jeigu manome, kad taip, tai ar suvokiame, ko esame išmokę atskirais gyvenimo etapais? Imkime ir pažvelkime į savo mokymosi patirtį.

Užduotį sudaro trys situacijos (trys laikotarpiai)

1 situacija. Dalykai, išmokti vaikystėje.

Pakvieskite mokinius užrašyti tai, ko jie išmoko būdami vaikais (iki 12 metų).

Sistema pateiks sąrašą visko, ko mokiniai išmoko vaikystėje.

Gautą sąrašą palyginkite su kitame simuliacijos lange pateiktais dalykais, kuriuos išmokstame vaikystėje. Didelė tikimybė, kad mokinių sąrašas bus išsamesnis. Galima tuo pasidžiaugti.

2 situacija. Dalykai, išmokti paauglystėje.

Pakvieskite mokinius užrašyti tai, ko išmoko būdami paaugliais (nuo 13 iki mokslų mokykloje pabaigos).

Sistema pateiks sąrašą visko, ko mokiniai išmoko būdami paaugliais.

Gautą sąrašą palyginkite su kitame simuliacijos lange pateiktais dalykais, kuriuos išmokstame vaikystėje. Didelė tikimybė, kad mokinių sąrašas bus gerokai išsamesnis. Beje, tai nepriklauso, ar jie mokėsi gerai ar blogai, vis tiek teko išmokti daugybės dalykų, kurių reikia pereinant į suaugusiųjų gyvenimą.

3 situacija. Dalykai, išmokti profesinio mokymosi įstaigoje ar ten, kur dabar mokosi.

Pakvieskite mokinius užrašyti tai, ko išmoko profesinio mokymo įstaigoje, kolegijoje (arba aukštojoje mokykloje). Skatinkite prisiminti, kas vyksta aplinkui, ką jie veikia per visą dieną, kokių svarbių dalykų mokosi, ir ką jau iš tiesų žino ir moka. Svarbu suprasti, kad mokymasis vyksta ne tik sėdint už suolo ar dirbtuvėse, laboratorijose.

Sistema pateiks sąrašą visko, ko mokiniai išmoko baigę bendrojo lavinimo mokyklą ir pradėję mokytis profesinėje mokykloje ar kitur.

Gautą sąrašą palyginkite su kitame simuliacijos lange pateiktu apibendrintu sąrašu dalykų, kurie svarbūs išmokti šiame laikotarpyje. Žinoma, mokinių sąrašas bus gerokai išsamesnis ir įvairesnis.

4 situacija. Dalykai, kurie išmokstami esant suaugusiam.

Pakvieskite mokinius įsivaizduoti save suaugusiu (baigusiu mokslus) ir užrašyti, ko teks išmokti tada.

Sistema pateiks sąrašą visko, ko mokiniai mano, reikės išmokti, kai bus suaugę (baigę mokslus).

Gautą sąrašą palyginkite su kitame simuliacijos lange pateiktu apibendrintu sąrašu dalykų, kurie svarbūs išmokti esant suaugusiam. Žinoma, mokinių sąrašas bus gerokai išsamesnis ir įvairesnis.

Aptarimas

Mes iš tiesų mokomės visą savo gyvenimą. Mokomės visur, ne tik mokykloje. Mokomės, kaip gyventi ir kaip elgtis bei tvarkytis įvairiose gyvenimo situacijose. Atlikdami užduotį jūs galėjote suprasti, kokius svarbius dalykus išmokote per savo gyvenimą ir ką konkrečiai žinote ir mokate. Taigi, jeigu kartais jums atrodys, kad nieko nemokate, prisiminkite šios užduoties patirtį.

Visiškai galimas dalykas, kad kai kurie dalykai, kuriuos jūs prisiminėte, sukėlė neigiamų prisiminimų. Tai, kad atskirais gyvenimo tarpsniais būna ir neigiamos patirties, yra natūralu. Pažiūrėkite į ją (nors ir skaudu) iš kitokios perspektyvos: ką ne itin teigiama patirtis jums davė, ko pasimokėte tose situacijoje, pvz., gal išmokote pasikliauti tik savimi, supratote, kad visada yra būdų tvarkyti savo gyvenimą, net ir tada, kai situacija atrodo beviltiška, ir kt.

Su mokiniais aptarkite „receptus”, galinčius padėti save gerbti ir mylėti.

Apibendrinimas

  • Visi žmonės gali mokytis. Svarbu teigiamas požiūris į save, į savo galimybes mokantis. Jeigu esame susidarę kokią nors teigiamą nuostatą, tuomet ir elgiamės taip, kad ta nuostata pasitvirtintų.
  • Gali būti sunku pasiekti kai kuriuos lygius (ne visi gali tapti mokslų daktarais), bet mokymasis yra žmogaus prigimties dalis.
  • Kai kurie žmonės gabesni vienai sričiai, kiti – kitai. Svarbu rasti sritį, kurioje galite save realizuoti.
  • Visi turime teigiamų savybių, tik dažnai nedrįstame jų garsiai įvardinti, pasidžiaugti. Labiau linkę save nuvertinti. Teigiamas savęs vertinimas padaro gyvenimą šviesesnį.
  • Pasitikėjimas savo jėgomis padeda pasiekti geresnių mokymosi, darbo ir asmeninio gyvenimo rezultatų.