Užduotis. Konspektavimas braižant struktūrinę schemą

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Lavinti konspektavimo įgūdžius braižant teksto ar paskaitos struktūrinę schemą.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį, mokiniai žinos, kaip braižyti teksto arba paskaitos struktūrinę schemą.

Trukmė

Užduotį atlikti pakanka iki 10 min. Tačiau norint įgusti braižyti tekstų struktūrines schemas, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Organizuojant struktūrinių schemų aptarimą, reikėtų papildomai iki 20 min. Iš viso iki 30 min.

1. Pristatykite struktūrinės schemos pavyzdį.

Pav. Struktūrinės schemos pavyzdys.

2. Duokite mokiniams nedidelį (apie 200 žodžių) tekstą iš dėstomo dalyko ir pasiūlykite sukonspektuoti jį nubraižant teksto struktūrinę schemą.

3. Galite organizuoti struktūrinių schemų „parodą“ ir aptarimą.

4. Pasiūlykite braižyti struktūrines schemas skaitant medžiagą, kurią jie dabar mokosi. Iš pradžių gali būti sunkoka, tačiau įpratę taip dirbi pastebės, kaip tai palengvina mokymąsi ir padeda įsiminti ir prisiminti informaciją.

5. Pasiūlykite pabandyti konspektuoti braižant struktūrinę schemą savo ir kitų dėstytojų paskaitas.

6. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visko taip konspektuoti nebūtina. Taip gerai tinka konspektuoti paskaitas. Tekstus tokiu būdu geriau konspektuoti, kai ruošiasi atsiskaitymams ir egzaminams.