Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

6.5.1. Mokymosi vieta

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.5.1 „Mokymosi vieta“ medžiaga, aptarkite kodėl svarbu rasti tinkamą mokymosi vietą.