6.5.1. Mokymosi vieta

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.5.1 „Mokymosi vieta“ medžiaga, aptarkite kodėl svarbu rasti tinkamą mokymosi vietą.