III. Literatūra

Literatūra

Teresevičienė M., Oldroyd D., Gedvilienė G. Suaugusiųjų mokymasis. Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004.

Bėkšta A. Lukošūnienė V. Mokymosi Pagrindai. Vilnius: Kronta. 2007.

VARK pagalba. Kaip mokymasis siejasi su VARK polinkiais. http://vark-learn.com/vark-pagalba/