Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 19. Grupinis mokymasis

Paskirtis

Padėti suprasti, kodėl svarbu gebėti mokytis grupėje.

Tikslas

Ugdyti grupinio mokymosi svarbos suvokimą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kodėl svarbu mokytis grupėje.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 10 min.

Dirbant su grupe užduočiai atlikti reikėtų iki 30 min.

Grupinio mokymosi gebėjimas yra polinkis ir įgūdis dalintis mintimis su grupe skirtingos kilmės, sugebėjimų, interesų žmonių. Grupė gali būti labai svarbus šaltinis, tobulinant mokėjimo mokytis gebėjimus.

Pasiūlykite mokiniams įvertinti pirmą teiginį:

Sistema pateiks grupės vertinimų rezultatą. Aptarkite, kodėl mokiniai taip elgiasi.

Pirmo teiginio „Manau, kad mokytis su kuo nors su yra veiksmingiau nei vienam“ komentaras:

 • Jūsų pasirinkimas rodo požiūrį į grupinį mokymąsi.
 • Jei jūsų pasirinkimas „Dažnai” arba „Visada”, jūsų požiūris į grupinį mokymąsi yra pozityvus ir nieko keisti nereikia.
 • Jei pasirinkote „Kai kada”, Retai” arba „Niekada”, tai rodo, kad jūs labiau linkęs mokytis vienas. Įrodyta, kad daugeliu atvejų mokymasis grupėje (ar nors poromis) yra efektyvesnis negu mokymasis pavieniui. Taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, dalijamasi žiniomis, nes grupė visada turi daugiau įvairių žinių, įvairios patirties. Dalijimasis jomis yra svarbus mokymosi ir žinių kaupimo aspektas. Antra, žinios yra kontekstinis dalykas, ir kiekvienas žmogus grupėje gali pateikti skirtingus kontekstus ir situacijas, susijusias su dalyku, kurio mokomasi. Dalijimasis šiomis situacijomis ir sprendimais yra esminė mokymosi dalis. Trečia, žinios yra visuomeninis reiškinys.
 • Mokymasis grupėje patenkina žmogaus saugumo, bendrumo, pripažinimo poreikius. Jei mokydamiesi patiriate sunkumų, būdamas vienas pajusite didesnį nusivylimą ir stresą, dėl to sumažės jūsų mokymosi efektyvumas.
 • Žinoma, polinkį mokytis grupėje ar pavieniui lemia asmenybės tipas: kai kurie mėgsta mokytis grupėje, kiti – pavieniui. Tačiau net tie, kurie linkę mokytis vieni, retsykiais turi prisijungti prie grupės ir joje tinkamai elgtis.

Pirmas teiginys. Rekomendacijos.

 • Net jei esate linkę mokytis individualiai, atsiminkite, kad grupė gali suteikti jums teigiamų emocijų, padidinti motyvaciją ir padėti išspręsti mokymosi problemas.
 • Raskite grupėje žmogų, su kuriuo jums malonu dalintis mokymosi patirtimi.
 • Pasistenkite retkarčiais prisijungti prie grupės ir dėl mokymosi, ir dėl bendravimo. Tai sumažins stresą, padės atsipalaiduoti ir toliau mokytis.

Pakvieskite mokinius įvertinti antrą teiginį:

Sistema pateiks grupės vertinimų rezultatą. Aptarkite, kodėl mikiniai taip elgiasi.

Antro teiginio „Man nesunku išsakyti savo nuomonę grupei, su kuria mokausi“ komentaras:

 • Jūsų pasirinkimas rodo gebėjimą grupėje būti aktyviam.
 • Jei jūsų pasirinkimas „Dažnai” arba „Visada”, nieko keisti nereikia.
 • Jei pasirinkote „Kai kada”, Retai” arba „Niekada”, tai rodo, kad grupėje esate linkęs būti „tyliu partneriu“. Aišku, kiekvienam žmogui reikia, kad kas nors jį išklausytų, bet garsiai išsakyti savo mintis ir nuomones yra esminis dalykas, kaupiant žinias. Yra dvi pagrindinės priežastys, kodėl sunku dalintis mintimis. Pirma – jūs, antra – grupė. Veikdama kartu, grupė sukuria tam tikrą grupės moralę. Gali susikurti kūrybinga ir nuoširdi atmosfera (aukšta moralė), bet gali rastis ir tokia atmosfera, kurioje žmogus nenori pasisakyti dėl kitų grupės narių reakcijos (žema moralė).

Antras teiginys. Rekomendacijos.

 • Paprašykite grupės suteikti jums progą išsakyti savo nuomonę.
 • Savo nuomonę sakykite ramiu balsu, kalbėkite į temą, bet nekritikuokite kito žmogaus, kurio nuomonė kitokia.
 • Jei matote, kad grupės moralė žema, išeikite iš jos. Gal tai bus sunku, bet kuo ilgiau liksite toje grupėje, tuo daugiau problemų iškils, nebent nutarsite kovoti ir pakeisti grupės moralę. Bet tai bus dar sunkiau.
 • Jei liksite grupėje, kuri neleidžia jums laisvai išsakyti savo nuomonę, negalėsite tobulėti.

Pasiūlykite mokinius įvertinti trečią teiginį:

Sistema pateiks grupės vertinimų rezultatą. Aptarkite, kodėl mokiniai taip elgiasi.

Trečio teiginio „Kai matau, kad kažkam nesiseka mokytis, pasisiūlau padėti“ komentaras:

 • Jūsų pasirinkimas rodo gebėjimą prisidėti grupėje prie kito žmogaus mokymosi.
 • Jei jūsų pasirinkimas „Dažnai” arba „Visada”, nieko keisti nereikia.
 • Jei pasirinkote „Kai kada”, Retai” arba „Niekada”, tai rodo, kad jūs linkęs būti „tyliu partneriu“ ir daugiau imti, negu duoti. Mokytis grupėje visada reiškia dalintis: duoti ir imti.

Trečias teiginys. Rekomendacijos.

 • Nepamirškite, kad jūs, kaip ir kiekvienas žmogus, turite kažką vertinga, kuo galite pasidalinti: vadovavimą, įgūdžių ir gebėjimų kurioje nors srityje, požiūrį. Galite paskatinti, t.y. suteikti emocinę paramą.
 • Matydamas, kad kitas žmogus patiria mokymosi sunkumų, pasisiūlykite padėti. Teigiamas dalykas, kad aiškindami mokymosi dalyką kitiems, patys jį pasikartojate. Taigi apibendrinkite mokymosi dalyką ir patobulinkite savo mokymąsi.
 • Jei žinote sprendimą, galite iš karto jį pasakyti, bet kartais vietoj tiesioginio patarimo geriau užduoti klausimų, kad asmuo pats rastų sprendimą. Taip jis tobulins savo mokėjimą mokytis.

Pasiūlykite mokinius įvertinti ketvirtą teiginį.

Sistema pateiks grupės vertinimų rezultatą. Aptarkite, kodėl mokiniai taip elgiasi.

Ketvirto teiginio „Kai mokydamasis susiduriu su problema, paprastai paprašau kartu besimokančių kolegų pagalbos“ komentaras:

 • Jūsų pasirinkimas rodo norą priimti kitų žmonių pagalbą.
 • Jei jūsų pasirinkimas „Dažnai” arba „Visada”, nieko keisti nereikia.
 • Jei pasirinkote „Kai kada”, Retai” arba „Niekada”, tai rodo, kad stengiatės išspręsti mokymosi problemas pats vienas, be kitų pagalbos. Priežasčių gali būti įvairių: didelės ambicijos ir aukšta ar žema savivertė, susitelkimas savyje, žema grupės moralė. Išspręsti problemą patiems gali būti malonu („Aš tai padariau“), bet taip pat gali nuvilti ir sugaišinti daug laiko.

Ketvirtas teiginys. Rekomendacijos.

 • Jei matote, kad pastangų problemai išspręsti reikia per daug ir kad sprendimo radimas atima daug laiko, geriau paprašykite pagalbos asmenų, kurie yra savo srities specialistai (mokytojų, kolegų, šeimos narių, draugų). Dažnai žmonės mėgsta duoti patarimą – tai pakelia jų savivertę, jie jaučiasi pripažinti dėl savo žinių.
 • Prašydami pagalbos, paaiškinkite savo problemą ir kodėl kreipiatės į tą žmogų (pvz., matote, kad jis jau atliko užduotį, žinote, kad jis gerai išmano tą sritį).
 • Pasinaudokite patarimu, net jei nesate tikri, kad jis padės. Bandydami naujas galimybes, galime gauti netikėtų rezultatų.

Pasiūlykite mokiniams įvertinti penktą teiginį.

Sistema pateiks grupės vertinimų rezultatą. Aptarkite, kodėl mokiniai taip elgiasi.

Penkto teiginio „Visada susirandu, su kuo galėčiau kartu mokytis“ komentaras:

 • Jūsų pasirinkimas rodo norą mokytis grupėje.
 • Jei jūsų pasirinkimas „Dažnai” arba „Visada”, nieko keisti nereikia.
 • Jei pasirinkote „Kai kada”, Retai” arba „Niekada”, tai rodo, kad dažnai mokotės vienas. Gali būti kelios to priežastys: jūs linkę mokytis vienas, nesijaučiate saugūs prašydami pagalbos, nesate tikri, kokia bus žmogaus reakcija.

Penktas teiginys. Rekomendacijos.

 • Visada yra kažkas, kas norės jums padėti ir net jausis dėl to laimingas. Stenkitės rasti tą žmogų.
 • Net jei nesate tikras dėl reakcijos, vis tiek prašykite pagalbos. Taip išsiaiškinsite situaciją ir kitą kartą žinosite, kaip elgtis, kas norės ir kas nenorės jums padėti.
 • Net jei esate linkęs mokytis vienas, atsiminkite, kad mokymasis su kuo nors suteikia teigiamų pozityvių emocijų, padidina motyvaciją ir padeda išspręsti mokymosi problemas.

Išvados

 • Mokymasis grupėje turi daug privalumų: geresnis išmokimas, teigiamos emocijos, daugiau informacijos, pagalba vienas kitam, saugumas, galėjimas realizuoti save ir pan.
 • Net jei esate linkęs mokytis vienas, atsiminkite, kad mokymasis su kuo nors suteikia teigiamų pozityvių emocijų, padidina motyvaciją ir padeda išspręsti mokymosi problemas.
 • Nepamirškite, kad jūs, kaip ir kiekvienas žmogus, turite kažką vertinga, kuo galite pasidalinti: vadovavimą, įgūdžių ir gebėjimų kurioje nors srityje, požiūrį. Galite paskatinti, t. y. suteikti emocinę paramą.