Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Užduotis. Konspektavimas braižant minčių žemėlapį

Paskirtis

Lavinti vaizdinio mokymosi stilių.

Tikslas

Lavinti vaizdinio, girdimojo ir kinestetinio mokymosi stilių braižant minčių žemėlapius.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį mokiniai žinos, kaip braižyti teksto arba paskaitos minčių žemėlapį.

Trukmė

15 min. Tačiau, norint įgusti braižyti tekstų minčių žemėlapius, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Minčių žemėlapių braižymas geriausiai tinka vaizdinio, girdimojo ir kinestetinio mokymosi stilių mokiniams. Vaizdinio mokymosi stiliaus mokiniams tinka, nes sudaro temos „vaizdą“, o kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams – nes mažina rašymo poreikį ir leidžia pabraižyti.

Akustinio mokymosi stiliaus mokiniams jis galėtų padėti išmokti greičiau fiksuoti informaciją. Rašymo ir skaitymo mokymosi stiliaus mokiniai retai naudojasi šiuo būdu, nes jiems labiau patinka rašyti ar konspektuoti punktais, negu piešti ar braižyti.

Minčių žemėlapis yra grafinis informacijos fiksavimo ir tvarkymo metodas, kurį išpopuliarino anglų autorius ir mokymosi konsultantas Tonis Buzanas (Tony Buzan). Metodas pagrįstas tuo, kad mūsų smegenys iš esmės nemąsto linijine tvarka: nuo A prie B, nuo B prie C ir t.t. Informacija pasklinda smegenyse vienu metu įvairiomis kryptimis. Nelinijinį smegenų pobūdį patvirtina naujausi biocheminiai, fiziologiniai bei psichologiniai moksliniai tyrimai.

Norint veiksmingiausiai susieti smegenis su informacija, ją reikia suformuluoti taip, kad ji kaip galima lengviau „įsiterptų“.

Užuot pradėjus iš viršaus ir tęsus žemyn sakiniais ir sąrašais, reikėtų pradėti nuo centro ir išsišakoti, kaip diktuoja centrinės idėjos ir jos dėstymo logika.

Lapo centre parašykite pagrindinę mintį (temą), nuo jos veskite linijas (geriau ne tiesias, bet lenktas), kaip atskiras šakas, ant kurių užrašykite svarbiausias potemes. Nuo šių šakų veskite dar kitas šakeles, ant kurių užrašykite potemių mintis, kaip pavaizduota. Ant šakos rašykite tik esminį žodį arba trumpą frazę. Jei turite, naudokite spalvotus flomasterius arba pieštukus. Prie šakų ar minčių galite nupiešti simbolius arba paprastus piešinukus, susijusius su ta mintimi. Jei mintys ar temos siejasi, sujunkite jas rodyklėmis. Nesistenkite į minčių žemėlapį sudėti viską, dėkite tik svarbiausias mintis.

Tokioje struktūroje visada galima įterpti dar vieną šaką ar šakelę.

Pasinaudojant minčių žemėlapiu galima konspektuoti visą tekstą arba tik jo dalį, visa kita užrašant įprastu būdu.

Pav. Minčių žemėlapio pavyzdys.

1. Duokite mokiniams nedidelį (apie 200 žodžių) tekstą iš dėstomo dalyko ir pasiūlykite sukonspektuoti jį nubraižant teksto minčių žemėlapį.

2. Pakvieskite mokinius mintyse (arba garsiai) atpasakoti, kas buvo parašyta duotame tekste naudojantis nubraižytu minčių žemėlapiu.

3. Pasiūlykite braižyti minčių žemėlapius skaitant medžiagą, kurią jie dabar mokosi. Iš pradžių gali būti sunkoka, tačiau įpratę braižyti pastebės, kaip tai palengvina mokymąsi ir padeda įsiminti ir prisiminti informaciją.

4. Pasiūlykite pabandyti konspektuoti minčių žemėlapiu savo ir kitų dėstytojų paskaitas.

5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visko taip konspektuoti nebūtina. Taip patogu konspektuoti paskaitas. Tekstus taip geriau konspektuoti, kai reikia ruoštis atsiskaitymams ir egzaminams.