Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 03. Menkos motyvacijos priežastys

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą atpažinti menkos motyvacijos priežastis.

Tikslas

Analizuoti menkos mokymosi motyvacijos priežastis.

Siekiam rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Išsiaiškins, kokie faktoriai labiausiai silpnina motyvaciją.
  • Pateiks pasiūlymų, kaip kovoti su tais faktoriais.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks 5 min.

Aptariant su klase reikia dar iki 15 min. Iš viso 20 min.

Atkreipkite mokinių dėmesį tai, kad motyvacija labai svarbi mūsų mokymuisi ir ji gali didėti/stiprėti arba, atvirkščiai – mažėti ir visai pradingti.

Pakvieskite paanalizuoti, dėl kokių priežasčių motyvacija yra menka arba mažėja.

Geltona abipusė rodyklė kairėje prie teiginių rodo, kad, laikant paspaustą pelės kairįjį klavišą, teiginius galima kelti į viršų arba leisti žemyn, kitaip sakant, galima surikiuoti tokia tvarka, kokia nori.

Pakvieskite surikiuoti teiginius nuo labiausiai silpninančių iki mažiausiai silpninančių motyvaciją. Labiausiai silpninančius iškelti į viršų.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodys, kokie dalykai labiausiai silpnina motyvaciją mokytis visos grupės požiūriu.

Aptarkite grupės rezultatą. Kodėl būtent šie veiksniai labiausiai silpnina motyvaciją mokytis?

Pakvieskite pasiūlyti variantų, kaip galima kovoti su šiais veiksniais. Pasiūlymus surašykite lentoje.

Apibendrinimas

Stiprinti mokymosi motyvaciją yra mūsų galioje. Žinoma, tai gali pavykti ne iš karto, gali reikėti sukaupti valią ir įdėti pastangų. Bet jeigu nugalėsime menkavertiškumo jausmą (aš nieko negaliu), išmoksime kontroliuoti savo aplinką, mąstysime teigiamai, įvertinsime kiekvieną sėkmę ir mokėsime džiaugtis pasiekimais, nevengsime iššūkių ir naujovių, į pasitaikančias klaidas ir nesėkmes žiūrėsime kaip į mokymosi galimybes – mūsų pasitikėjimas savo jėgomis ir mokymosi motyvacija tikrai padidės.

Su mokiniais aptarkite patarimus, kaip stiprinti motyvaciją.

Su patarimais, kaip stiprinti motyvaciją, mokiniai gali susipažinti MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.3 skyriaus „Motyvacijos stiprinimas“ medžiagoje.