Apie IMP

Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti (IMP)
  KAM IMP SKIRTA?
  • profesinio mokymo teikėjams
  • neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams
  • mokytojams
  • mokiniams
  KOKIE IMP TURINIO PRIVALUMAI?
  • sukurtas profesionalų
  • patalpintas inovatyvioje Educton platformoje
  • sukurtas profesiniam mokymui
  • adaptuojamas pagal mokytojo poreikius
  • suteikiantis galimybę papildyti IMP turinį savo konspektais
  KAIP SUPROJEKTUOTAS TURINYS?
  • skirtas dviem bendriesiems gebėjimams
  • kiekvienam bendrajam gebėjimui ugdyti parengtas bendrasis modulis
  • kiekvieno bendrojo gebėjimo ugdymui skirtas turinys pritaikytas 180 profesinio mokymo programų
  • apima teorinę, praktinę bei įsivertinimo dalis
  • sudėliotas pamokomis
  KUO YPATINGA TEORINĖ DALIS?
  • iliustruota vaizdine medžiaga
  • yra galimybė išklausyti audio tekstą
  • panaudota video medžiaga
  • yra prezentacijų galimybė
  • naudojami interaktyvūs įrankiai
  KUO YPATINGA PRAKTINĖ DALIS?
  • sukurtos patrauklios praktinės užduotys
  • adaptuojama pagal mokytojo poreikius
  • praktinės užduotys skirtos grupiniam darbui
  • sudaryta galimybė analizuoti grupės mokinių rezultatus
  KAS SUDARO ĮSIVERTINIMO DALĮ?
  • klausimynai
  • testai
  • įrankiai, rodantys besimokančiojo pažangą
  KOKIA PRIEINAMA METODINĖ PAGALBA VARTOTOJAMS?
  • parengti praktiniai vadovai mokytojui ir mokiniui, paaiškinantys kaip naudoti parengtą IMP turinį ugdant (mokantis) pagal profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas
  • teikiamos metodinės konsultacijos
  KOKIOS TEMOS SKIRTOS INICIATYVUMO IR VERSLUMO GEBĖJIMĄ UGDYTI?
  • verslo organizavimo ypatumai: nuo idėjos iki verslo plano
  • marketingo pagrindai
  • vadyba ir jos svarba versle
  • socialiai atsakingas verslas
  • rizika versle, jos vertinimas ir valdymas
  • verslo etika
  KOKIOS TEMOS SKIRTOS MOKYMOSI MOKYTIS GEBĖJIMĄ UGDYTI?
  • mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos
  • mokymosi uždavinių formulavimas
  • strategijų mokymosi uždaviniams pasiekti numatymas
  • mokymosi organizavimas (laiko planavimas, tinkamas mokymosi vietos parengimas, reikalingų mokymosi šaltinių paieška, veiksmingų mokymosi strategijų ir būdų taikymas), mokymosi analizė ir refleksija, tolesnio mokymosi planavimas