Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 13. Knygos turinio, rodyklių, skyrių pavadinimų ir paantraščių, išvadų skaitymas

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Ugdyti gebėjimą naudotis pažintiniu skaitymu, skaitant knygos turinį, rodykles, skyrių pavadinimus ir paantraštes, išvadas ir panašiai.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai išsiaiškins, kaip galima greitai susipažinti su knyga.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 5 min.

Rezultatus aptarti su grupe reikėtų papildomai 5 min. Iš viso iki 10 min.

Prieš skaitant knygą reikia su ja susipažinti, sužinoti, ko iš jos tikėtis ir nuspręsti, ar ją verta skaityti, ar geriau paieškoti kitos, labiau tinkamos jūsų tikslui, knygos.

Pakvieskite mokinius apibūdinti, kaip jie susipažįsta su knyga.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą.

Rekomendacijos

  • Norint sužinoti, ar gali būti naudinga viena ar kita knyga, perskaitomi jos pavadinimas bei turinys. Knygos turinys – daugiau ar mažiau detalus – atskleidžia pagrindinius dalykus, apie kuriuos kalbama knygoje. Jeigu pavadinimas ir turinys suteikia per mažai informacijos, galima knygą pavartyti ir paskaitinėti vieną ar kitą vietą.
  • Pagrindinę knygos, straipsnio ar skyriaus mintį paprastai pasako antraštė, o paantraštė (jeigu tokia yra) – detalizuoja, kokia informacija pateikiama tekste ar knygoje.
  • Rekomenduojama taip pat atidžiai perskaityti pirmąją ir paskutiniąją skyriaus pastraipas: pirmoji pastraipa pasako, kas bus rašoma, paskutinioji – kas buvo aptarta.
  • Labai svarbi įvairių tekstų dalis – „Išvados“. Jose darbo autorius apibendrina svarbiausias mintis. Iš jų galima išsiaiškinti, kokią informaciją rasime pačiame tekste.
  • Norint susidaryti bendrą įspūdį apie knygą ar straipsnį, dera peržvelgti piešinius, nuotraukas, schemas, lenteles ir pan. Iliustracijos dažnai padeda suvokti medžiagos turinį.