1.5. Teigiamas savęs vertinimas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.5 skyriaus „Teigiamas savęs vertinimas“ medžiaga, aptarkite, kodėl teigiamas savęs vertinimas svarbus mokymosi sėkmei. Pakvieskite atliki simuliacijas.