4.3.5. Greitasis skaitymas

Pristatykite greitąjį skaitymą pasinaudodami MM bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus „Greitasis skaitymas“ medžiaga.