4.4.4. Teksto konspektavimas lipniais lapeliais

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.4 „Teksto konspektavimas lipniais lapeliais“ paaiškinkite, kaip konspektuoti (vizualizuoti) paskaitą ar tekstą pasinaudojant lipniais lapeliais.