Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2.4. Įgūdžiai ir gebėjimai mokymuisi

Paskirtis

Ugdyti supratimą, kad profesinės veiklos sėkmei reikalingos ne tik profesinės žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai.

Tikslas

Pateikti informaciją apie profesinius įgūdžius ir gebėjimus bei bendruosius gebėjimus.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kas yra įgūdžiai ir gebėjimai.
  • Sužinos, kokie yra bendrieji gebėjimai ir kokių bendrųjų gebėjimų reikalauja darbdaviai.

Užsiėmimo pradžioje aptarkite su mokiniais gebėjimų ir įgūdžių sąvokas bei jų sąsajas su mokymusi. Aptarkite su mokiniais bendrųjų gebėjimų svarbą šiandieninėje mokymosi, profesinėje ir asmeninėje situacijoje.

Įgūdžiai – tai automatizuotas tam tikros veiklos, užduoties atlikimo būdas. Įgūdžių išmokstama kartojimo būdu, jie gali būti nuolat tobulinami. Įgūdžiai gali būti lyginami ir vertinami. Įgūdžių yra įvairiausių: socialiniai, verbaliniai (kalbiniai), psichologiniai, profesiniai ir pan.

Siekdami profesijos, rengdamiesi jai mes stengiamės sukaupti kiek galima daugiau profesinių žinių ir įgyti reikiamų įgūdžių. Tačiau šiais laikais ne vien tik žinios yra svarbios. Vien profesinių įgūdžių kartais nepakanka norint sėkmingai atlikti savo darbą, nes darbdaviai šiandien reikalauja daugiau. Jiems reikia kompetentingų savo srities specialistų, turinčių įvairiausių gebėjimų.

Gebėjimai – tai žinių, įgūdžių, požiūrio ir elgesio visuma (dar vadinama kompetencija). Viso to žmogui reikia norint kad sektųsi gyvenime, darbe ir visuomenėje. Kalbant apie darbo rinką galima pasakyti, kad kompetencija yra vienas svarbiausių veiksnių susirandant sau tinkamą darbą ir sėkmingai jį dirbant.

Skiriami bendrieji gebėjimai bei profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai.