Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 1. Vertybių įtaka mokymuisi

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 1. Vertybių įtaka mokymuisi

Paskirtis

Paskatinti mokinius apmąstyti savo vertybes.

Tikslas

Išsiaiškinti, kokios yra mokinių vertybės, kaip jos gali kisti ir kaip tai daro įtaką mokymuisi.

Rezultatai

Atlikę šią užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Išsiaiškins savo vertybes.
  • Suvoks, kaip vertybės gali kisti, ir kokią įtaką tai daro mokymuisi.

Trukmė

Individualiai užduotį mokiniai gali atlikti per 5 minutes.

Dirbant su grupe, aptarimui reikėtų papildomai 5-10 min. Iš viso apie 10-15 minučių.

Paprašykite mokinių individualiai perskaityti vertybių sąrašą ir pasirinkti penkias jiems svarbiausias vertybes.

Pav. Vertybių sąrašas pasirinkimui

Sistema pateiks apibendrintą grupės vertybių rezultatą:

Aptarimas

Aptarkite, kokią įtaką mokinių išvardintos vertybės daro mokymosi motyvacijai bei sėkmei. Jeigu diskutuoti bendroje grupėje sunku, išskaidykite grupę į mažesnes grupeles. Kiekvienai grupelei paskirkite 1-2 vertybes, kurių įtaką grupelės nariai turi aptarti. Pristatant mažoms grupelėms darbo rezultatus, visi dalyviai turi teisę papildyti.

Aptardami užduotį pakalbėkite su mokiniais apie realias vertybes, t.y., dalykus, kuriems gyvenime skiriama daugiausiai laiko ir idealias verybes, t.y, siekiamus dalykus. Paprašykite mokinių pagalvoti, ar jų deklaruojamos vertybės yra tikros. Ar jie neapgaudinėja savęs, kad pvz., draugai ar šeima jiems labai svarbu ir daro didelę įtaką jų mokymuisi, nors jie visai nekalba apie mokymąsi nei su šeima, nei su draugais?

Jeigu mokiniai atsakė, kad jiems tai iš tiesų svarbu, paprašykite jų apmąstyti savo elgesį.

Pasiūlykite pažiūrėti ir aptarti prezentaciją „Vertybių kaita“

Gali būti ir kitokia situacija, kaip pavaizduota paveikslėliuose. Kokios bus tokios situacijos pasekmės?

Pav. Požiūris į vertybes prieš rugsėjo 1- ąją…

Pav. Požiūris į vertybes po trijų mėnesių…