4.1. Modulio paskaitų plano sukūrimas

Dėstomų modulių paskaitų planų peržiūra

Mokytojas visus savo dėstomus modulius gali matyti vienoje vietoje. Tai jis gali matyti nuėjęs į sistemos skyrių „Darbastalis“.

Savo darbastalyje mokytojas mato visus savo sukurtus paskaitų planus ir jų turinį. Atsidarius darbastalį, pagal nutylėjimą yra rodomi visų mokytojo dėstomų modulių paskaitų planai. Kol mokytojas neturi nė vieno paskaitų plano, jis mato tuščią langą.

Mokytojo dėstomi moduliai yra išvardinti šalia Rodyti visus mygtuko.

Norėdami ekrane matyti konkretaus modulio paskaitų planus, turite paspausti ant modulio pavadinimo.

Paspauskite ant modulio pavadinimo. Ekrane bus rodomi tik to modulio paskaitų planai.

Paskaitų planas modulyje atrodo taip:

 

Paskaitų plano funkcinės zonos ir valdymas

Viršuje rodomas modulio pavadinimas ir jo dalis.
Po juo eina pačio paskaitų plano pavadinimas.
Paskaitų išdėstymo visoms grupėms rezultatas procentais. Kol kas neskaičiuoja.
Paskaitų plano paskaitos. Paspaudus ant numeriuko, patenkama į paskaitos dokumentų sąrašą.
Laiko juosta. Čia pateikiami paskaitų dokumentai išdėstyti pagal paskaitas.
Mokinių  grupių  zona.  Čia  galima  priskirti  sukurtas  mokinių paskaitų grupes, vesti paskaitas ir kt.
Čia matomas priskirtų grupių sąrašas. Kol nėra priskirta nė viena grupė, nieko nerodoma.
Funkcija, atidaranti paskaitų grupių kūrimo formą.
– paskaitų plano atidarymas redagavimui (medžiagos ruošimui)

 

 

– paskaitų plano ištrynimo mygtukas. Ištrynus paskaitų planą, jis nebus matomas nei mokytojui nei mokiniams

 

Paskaitų medžiagos peržiūra

 

Norėdami peržiūrėti kiekvienos paskaitos paruoštą medžiagą, spauskite ant paskaitos numeriuko:

Atidaromas ruošiamos paskaitos medžiagos turinys:

Mėlyna – paskaitos ciklo dokumentas.

Žalia – paskaitos dokumentas Raudona – prezentacija.

Oranžinė – testas.

Juodas – bet koks kitas paskaitos failas.

 

Po paskaitos dokumentais rodomas komentarų, citatų sąrašas.

Apačioje pateikiamas mokinių sąrašas

 

Naujo paskaitų plano sukūrimas dėstomam moduliui

Pasirinkite (paspauskite) reikiamo modulio pavadinimą, spauskite mygtuką „Sukurti naują paskaitų planą“:

Mygtukas neveiks, kol nepasirinksite konkretaus dėstomo modulio.

Atsidaro forma, kurioje reikia įvesti plano pavadinimą ir pasirinkti modulio dalį, kuriai kuriamas paskaitų planas:

Įveskite modulio paskaitų plano pavadinimą, pasirinkite modulio dalį ir spauskite mygtuką .

Jeigu modulio dalies pasirinkime nėra tinkamo paskaitų skaičiaus, galite susikurti papildomai kitą modulio dalį su reikiamu paskaitų skaičiumi. Spauskite mygtuką .

Atsidaro modulio dalies kūrimo forma:

Įveskite pavadinimą. Pvz Teorija, Praktika Nurodykite paskaitų skaičių.

Pasirinkite mokymo programą.

– sukuria naują modulio dalį;

– uždaroma modulio dalies kūrimo forma.

Sukurtas naujas paskaitų planas atsiranda darbastalyje.