2. Mokymosi apmąstymas (refleksija)

Paskirtis

Sudaryti sąlygas mokiniams reflektuoti mokymąsi.

Tikslas

Gilinti gebėjimą reflektuoti mokymąsi.

Rezultatai

Išstudijavę šią dalį, mokiniai:

  • Išsiaiškins, ks yra mokymosi apmąstymas (refleksija) irkodėl reikia apmąstyti mokymąsi.
  • Sužinos refleksijos būdų.
  • Išsiaiškins, kuo refleksija skiriasi nuo mokymosi rezultatų vertinimo.
  • Išsiaiškins, kodėl svarbu apmąstyti mokymosi patirtį ir jungti jau turimas žinias su naujomis.