Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

1.2. Profesinės veiklos vertybės

Su žmogaus vertybių sistema susiję ir tai, kaip žmonės renkasi profesiją. Profesinės veiklos vertybės gali būti pateikiamos kaip atskira vertybių sistemos kategorija.

Apmąsčius, išsiaiškinus vertybes galima drąsiau žiūrėti į ateities perspektyvą ir būsimą profesiją. Pasirinkus profesiją, atitinkančią vertybes (šalia kitų aspektų – gebėjimų, interesų, išsilavinimo, asmenybės bruožų, galimybės laisvai pasirinkti), galima labiau užtikrinti jos produktyvumu ir stabilumu.

Super (1991, čia iš Musca, 2008) išskyrė 15 Profesinių vertybių kategorijų:

 • Altruizmas – profesijoms, kuriančioms galimybę daryti gera kitiems.
 • Estetinės vertybės – veiklai, kurią atliekant realizuojami estetiniai tikslai ir prisidedama prie gyvenamosios aplinkos gražinimo.
 • Intelekto stimuliacija – veiklai, susijusiai su profesijomis, kurios suteikia galimybę savarankiškoms refleksijoms ir tęstiniam mokymuisi.
 • Profesinė sėkmė – profesijų, kurios leidžia pajusti pasitenkinimą darbu, įvertinimui.
 • Nepriklausomybė – profesijoms, kurios suteikia galimybes dirbti pagal asmeninį planą ir darbo grafiką.
 • Prestižas – profesijoms, kurios suteikia svarbą tiems, kas jas atstovauja ir laimi kitų pagarbą.
 • Vadovavimas kitiems – profesijoms, kurios sudaro galimybę planuoti ir organizuoti kitų darbą.
 • Ekonominiai pranašumai – profesijoms, kurios suteikia galimybę gerai uždirbti.
 • Profesinis saugumas – profesijos, kurios leistų užtikrintai išsaugoti darbą.
 • Darbo atmosfera – veikla, kurioje būtų galima patirti pasitenkinimą darbu.
 • Santykiai su vadovais – veikla, kai vadovauja teisingas viršininkas, su kuriuo galima palaikyti gerus santykius.
 • Santykiai su kolegomis – veikla, suteikianti gerų santykių su kolegomis galimybę.
 • Gyvenimo būdas – profesijoms, kuriose darbuotojai gali tvarkyti savo gyvenimą kaip nori.
 • Įvairovė – veikla, kurioje vyrauja įvairūs skirtingi procesai.
 • Kūrybingumas – profesijoms, kai gaminami nauji daiktai ar produktai.